Velikonoční tradice z archivní nahrávky

Natáčení o velikonočních zvycích na Moravském Slovácku

Nejstarším archivním zvukovým záznamem, který zachycuje tradiční předkřesťanské velikonoční zvyky, je přednášková montáž ze slovenských velikonočních zvyků a písní z roku 1938.

Pro bratislavskou pobočku Radiojournalu toto pásmo sestavil a uváděl Pavel Socháň. Pořad se vysílal 16. května 1938.

Pavel Socháň (1862-1941) byl mimořádně nadanou osobností slovenské kultury. Zasahoval do celé řady oblastí – byl především národopiscem (téma lidových zvyků bylo středem jeho zájmů od mladých let, je autorem publikace Návody na sbírání lidových krojů, kraslic, výšivek a keramiky, ale celé řady dalších - Vzory slovenského národního vyšívání, Kroje lidu slovenského, Slovenské národní ornamenty, Svatba v Jasenovej na Orave, Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci…); dále pak fotografem, malířem, spisovatelem a dramatikem.

Pavel Socháň