V roce 2002 k hnízdění sokolů v Praze nedošlo, ohroženy další roky

15. květen 2002

Sledování hnízda kamerami a přímá pozorování v pražských ulicích potvrdilo smutnou skutečnost, že Týna zůstala po celé jaro sama. Sameček Tycho zmizel, patrně zahynul na konci zimy. Týna po celé jaro projevovala zájem o hnízdní budku v Týnské věži a při svých návštěvách v její výplni vyhlubovala hnízdní důlek. Poslední návštěva byla zaznamenána 1. května v 19:10, kdy po několik minut opět hloubila důlek. Od tohoto data se však již neobjevila. Od počátku května byla totiž zahájena oprava pravé (nehnízdní) věže Týnského chrámu! Na věži vyrostlo visuté lešení a byly zahájeny práce na opravě chrličů a kamenných bloků ochozu. Tato část věže byla již delší dobu v havarijním stavu a celá vrcholová část byla zajištěna sítí proti pádu kamenných bloků. Oprava byla nutná, otázkou však zůstává, zda v této jarní době.

Občas je možné Týnu pozorovat na vrcholcích věží sv.Havla. Na hnízdění již je pozdě. Neohrozí letošní nezdar hnízdění v příštích letech? Bez partnera, bez mláďat, navíc zaplašena z hnízda! Může se stát, že pražské hnízdiště zanikne! Městská hnízda jsou totiž zcela unikátní. Jejich kontinuitu udržují jednotliví ptáci, kteří se mohou pouze postupně vyměňovat. Pokud by Týna zahynula, či vyhledala klidnější místo...

autor: lp
Spustit audio