V přírodě vyhynulý loskuták z ostrova Nias znovu objeven!

22. červenec 2015

19. července 2015 se vědeckému týmu externích spolupracovníků Zoo Liberec a členů neziskové organizace ISCP, Indonesian Species Conservation Program, podařilo objevit a vyfotografovat dva divoké jedince loskutáka niaského, který byl již několik let považován za v přírodě vyhynulého.

Výzkumná skupina vedená Mgr. Tomášem Ouhelem v těchto dnes pracuje na ostrovech západního pobřeží indonéské Sumatry s cílem zmapovat anatomické rozdíly a odlišnosti v DNA loskutáků rodu Gracula. Poznatky povedou k revizi taxonomie, vědního oboru, který se zabývá teorií a praxí klasifikace organismů. Tuto expedici však zřejmě mnohem více proslaví nalezení několika jedinců ptáka loskutáka niaského (Gracula robusta) na ostrově Nias, který byl odborníky považován za vyhynulého.

„S Tomášem Ouhelem jsem dnes mluvil a nadšení z objevu je velké i mezi místními obyvateli. Určitě je to velká vzpruha do další ochranářské práce v terénu. Naše aktivity v tomto místě započaly už v roce 2011,“ říká ředitel Zoo Liberec David Nejedlo.

O tom, že se jedná o událost mimořádnou, svědčí i mnohé gratulace mířící přímo k vědcům či do liberecké zoo od významných ornitologů z celého světa.

Loskuták niaský byl znovu objeven ve volné přírodě

Hlavní příčinou toho, proč tento nádherný černý pták se žlutočerveným zdobením zmizel z přírody, byla paradoxně jeho schopnost krásně zpívat a napodobovat lidskou řeč. Toto nadání z něj učinilo velmi rozšířeného obyvatele klecí v domácnostech indonéských obyvatel. Mnoho z nich naučilo loskutáka dokonce i zpívat indonéskou hymnu, o čemž se naši terénní pracovníci několikrát přesvědčili na vlastní oči a uši.

Obdiv k jeho schopnostem vedl až k pověře, kdy mnohé matky vařily z loskutáků polévku a tu pak podávaly svým dětem postiženým problémy s mluvením či vadou řeči.

Po tomto neočekávaném nálezu budou následovat okamžitá ochranářská opatření, která začnou již koncem příštího týdne. Vědeckému týmu se podařilo zkontaktovat tamní lovce ptáků a nabídnout jim alternativní zdroj příjmů v podobě spolupráce na ochraně biodiverzity ostrova. Následujícím krokem bude podrobné prozkoumání oblasti a odhad velikosti zbývající populace loskutáků. V minulém roce nezisková organizace ISCP pořádala také fotbalové turnaje na podporu ochrany přírody („Football for Conservation“), se kterými se i na tomto místě začne opět příští týden. Fotbal, který se u místního kmene Bataků těší velké oblibě, je tak skvělým prostředkem k osvětě o ochraně přírody.

Loskuták niaský byl znovu objeven ve volné přírodě

Populace loskutáků na jihu Niasu může čítat jen několik málo jedinců, a proto je nezbytné začít s její ochranou okamžitě. Tento druh nemá bez zásahu odborníků šanci na přežití.

Pro celé snažení je klíčová spolupráce vědců a ochranářů s místními úřady a institucemi.

Další informace naleznete na webu Czech Coalition for Biodiversity Conservation.

autor: ZOO Liberec
Spustit audio