Už jste navštívili Boubínský prales?

19. únor 2002

Boubínský prales - přírodní rezervace na Šumavě, jedno z nejstarších chráněných území v Evropě a na světě vůbec. Od roku 1858 je území pralesa o rozloze 46 hektarů vyčleněné z pravidelného lesního hospodářství. Délkou své existence může s Boubínským pralesem soupeřit jen jedna rezervace v naší republice, a to rezervace v Novohradských horách, o 20 let starší.

Boubínský prales pokrývá řídký, vysoký a nepravidelný porost buků, jedlí a smrků. Koruny lesních velikánů jen slabě zakrývají romantickou scenérii divoké přírody, kde větrné polomy místy nahromadily ohromné tlející kmeny. Charakter smíšeného horského středoevropského pralesa značně poškodila vysoká zvěř, takže zde chybějí mladší porosty, které by vyplňovaly prostor pod korunami starých stromů. Nádherné kmeny smrků poskytují pomalu rostoucí dřevo s pravidelnými letokruhy. Toto dřevo se vyznačuje velkou rezonanční schopností, proto je vyhledávanou surovinou na výrobu hudebních nástrojů. Boubín je oblíbeným cílem turistů, ale největší pozornost mu věnují vědečtí pracovníci.

Boubínský prales
autor: František Urban
Spustit audio