Ustanovení o oltáři

8. leden 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Tábor Izraelitů u hory Sinaj (Autor: Joseph Mallord William Turner, 1836. Zdroj: Finden's 'Landscape Illustrations of the Bible' pub.1834–6)

Biblický text: Exodus 20,22-26; Host pořadu: Martin Prudký

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Toto řekneš synům Izraele: Viděli jste, že jsem s vámi mluvil z nebe. Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté.

Uděláš mi oltář z hlíny a budeš na něm obětovat ze svého bravu a skotu své oběti zápalné i pokojné. Na každém místě, kde určím, aby se připomínalo mé jméno, přijdu k tobě a požehnám ti.

Jestliže mi budeš dělat oltář z kamenů, neotesávej je; kdybys je opracoval dlátem, znesvětil bys je. Nebudeš vystupovat k mému oltáři po stupních, abys u něho neodkrýval svou nahotu.“

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu