Tys má skrýš a štít můj

20. listopad 2016

Biblický text: Žalm 119,113-120; Host pořadu: Petr Chalupa, docent Starého zákona na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Nenávidím obojetné lidi, miluji tvůj Zákon.
Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.

Pryč ode mne, zlovolníci!
Budu zachovávat přikázání svého Boha.

Podpírej mě, jak jsi řekl, a budu žít,
v mých nadějích mě nezahanbuj.

Buď mi oporou a budu spasen,
stále budu hledět na tvá nařízení.

Zhrdáš všemi, kdo zbloudili od tvých nařízení,
protože záludně klamou.
Všechny svévolníky v zemi odklízíš jak strusku,
proto jsem si zamiloval tvá svědectví.

Strachem před tebou se chvěje mé tělo,
bojím se tvých soudů.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu