Tycho je rodilý Pražák!

25. květen 2001

Původ hnízdícího samečka zůstával dlouho neznámý. Již od r. 1999 víme, že je kroužkován "německým" kódem užívaným v posledních letech i u nás. Na levé noze nese kroužek bez "zámku" žluté barvy, kroužek spíše typický pro naši kroužkovací centrálu. Mohl tedy být z některého českého hnízda nebo případně i vypuštěným ptákem. Ani silnými dalekohledy se však nedařilo odečíst velká písmena na hliníkovém kroužku pravé nohy, podle kterých je možné každého značeného sokola jednoznačně identifikovat. Již jsme uvažovali o instalaci miniaturní kamery zaměřené pouze na nohy při vchodu do budky. Tycho však přicházel zřídka a nepravidelně. Navíc od vylíhnutí mláděte se jeho návštěvy budky stávaly vzácnějšími až zcela ustaly.

Podle jednoho pozorování z jara 2000 se zdálo, že má na pravé noze nad hliníkovým kroužkem ještě tenký spirálovitý kroužek, tedy stejný, jaký byl použit k odlišení jednotlivých mláďat v r. 1997 při hnízdění na sv. Jakubu! Pečlivě jsem kontroloval všechny videozáznamy z doby inkubace a doufal, že nám Tycho jednou ukáže zblízka svoji pravou nohu. Ta byla stále zakryta peřím. Poprvé byla dobře vidět na zlomek sekundy 18.4. v 11:30. Spirálovitý kroužek tmavé barvy tam byl! Podruhé, 23.4. se navíc podařilo odečíst "C" a dále se zdálo, že dalším znakem je "2". Tato kombinace však měla v r.1997 spirálovitý kroužek na druhé straně! Vše bylo nejisté. Domněnka o místním původu byla hodně lákavá. Vždyť samci dravců vykazují velkou míru filopatrie. Jistější důkaz však chyběl.

Teprve za použití nejvýkonnější optiky se podařilo Štěpánu Kotrbovi získat koncem minulého týdne detailní fotografie (viz fotogalerie). Je až neuvěřitelné, že byly pořízeny přes celé Staroměstské náměstí z radniční věže. Na jedné z nich je tento fialovomodrý spirálovitý kroužek zřetelně vidět spolu s částí kódu ("C") na kroužku pravé nohy. Je to ON! Jedno ze 3 mláďat vyvedených v centru Prahy před 4 lety! Tehdy (9.5.97) byl označen žlutým kroužkem NM Praha C123772, a na pravé noze hliníkovým s kódem 3AC. Fotografie z té doby to zřetelně dokládají.

Co je filopatrie?

Filopatrie je odborným názvem pro skutečnost, že ptáci, zvláště pak dravci, si hledají svoje budoucí hnízdiště v okolí místa, kde se narodili. V době před dospěním se přitom mohou potulovat i několik let mimo tuto oblast. Dospívající mláďata tažných ptáků se tak, díky dobrým orientačním schopnostem a trvalému zafixování rodiště, dokáží neomylně navrátit i po mnohatisícikilometrové pouti z afrických zimovišť. Tento vztah k rodišti je silnější u samců než u samic. Jen výjimečně však mladí obsadí přesně své rodiště. Jedním z důvodů je, že bývá většinou ještě obsazeno rodiči. Pokud mláďata dospějí a poprvé zahnízdí někde v blízkosti, je toto nově zvolené místo preferováno i v budoucnosti. Tycho prokázal absolutní filopatrii také díky shodě náhod. Jeho otec zmizel (patrně uhynul) v r. 1999 a tím se uvolnilo rodné teritorium. Ve svých 2 letech se Tycho patrně zdržoval v Praze a byl připraven vhodné místo obsadit. Tehdy vytvořil pár s nedospělou samičkou Týnou, která však byla k Týnskému chrámu přilákána jako jednoletá ještě jeho otcem. Jen o pár měsíců dříve totiž nahradila původní samičku, matku Tycha. Ta se zranila v červenci 1998, byla nalezena lidmi na chodníku a skončila s pochroumaným křídlem v chovné voliéře.

Spustit audio