Tvá svědectví jsou divuplná, proto je má duše zachovává

20. září 2015

Biblický text: Žalm 119,129-136; Host pořadu: Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické

Tvá svědectví jsou divuplná, proto je má duše zachovává.
Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo,
nezkušení nabývají rozumnosti.

Dychtivě otvírám ústa, toužím po tvých přikázáních.
Shlédni na mne, smiluj se nade mnou podle toho,
jak soudíváš ty, kdo milují tvé jméno.

Upevni mé kroky tím, cos řekl,
dej, ať žádná ničemnost mě neovládne.
Vykup mě z útlaku lidí, chci se tvých ustanovení držet.

Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku,
vyučuj mě v tom, co nařizuješ.
Proudem se mi řinou slzy z očí, že se nedodržuje tvůj Zákon.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu