Thomas Gerwin

Thomas Gerwin se narodil v Kasselu v roce 1955. Nejrpve se věnoval studiu hry na kytaru a flétnu. Později pak vystudoval hudební vědu, lingvistiku, filozofii a dějiny umění na univerzitách v Tübingen a v Berlíně. V letech 1978 – 1984 pokračoval ve studiích kompozice v Darmstadtu, Hamburgu, Mnichově a Strassbourgu.

Kromě pedagogické činnosti byl mimo jiné také činný jako vydavatel staré hudby, většího mezinárodního uznání se mu však dostalo zejmnéna jako zvukovému umělci a skladateli v oblasti elektroakustické hudby, nebo – chceme-li – akustických umění. V současné době je v podstatě neodmyslitelně spjat s berlínskou uměleckou scénou.

V roce 1999 získal mimo jiné stipendijní cenu prestižní mezinárodní soutěže Karl-Sczuka Preis, kterou ostatně každoročně vypisuje Jihozápadní rozhlas v Baden-Badenu. Asi bychom měli zmínit, že jakousi „tržní značkou“ Thomase Gerwina je komunitní Inter Art Project – platforma pro intermediální umění v širokém slova smyslu, kterou Gerwin založil v roce 1996 a která je prostorem jak pro nové Gerwinovy autorské počiny, tak i pro setkávání umělců napříč žánry.

http://inter-art-project.de/

Sledujte nás

Další osobnosti