Stvoření světa

5. srpen 2012

Biblický text: Genesis 1, 1-5 Host pořadu: Prof. Jan Heller

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio