Studie o evropských Židech

6. říjen 2013

Židovská agentura, hebrejsky Sochnut, je největší mezinárodní židovskou neziskovou organizací na světě. Po téměř 85 let se zabývá především organizováním židovské imigrace do Izraele a zde integrací nově příchozích. Židovská agentura tak sehrála klíčovou roli při budování nového židovského státu, zároveň ale vždy sloužila jako článek mezi Izraelem a diasporou, tedy židovskými komunitami po celém světě.

V roce 2002 Židovská agentura založila specializovaný Institut pro politiku, který se zaměřuje na analýzy a strategie. Před nedávnem vydal tento Institut pozoruhodnou studii, týkající se evropských Židů.

Podle uvedené studie se evropské židovské komunity nacházejí v současné době na „nebezpečné trajektorii“, jak se v textu doslova píše. Mnozí z Židů prý dokonce pochybují o tom, zda mají v Evropě zůstat. Je tomu opravdu tak, nebo se jedná o novou formu propagace myšlenky návratu všech Židů do Izraele, zcela ve smyslu původního poslání Židovské agentury?

Institut pro politiku svá tvrzení opírá o fakta. Až donedávna evropští Židé žili v zásadě velmi spokojený a klidný život. V žádné zemi starého kontinentu neexistuje státní antisemitismus, Židé jako jednotlivci jsou integrováni ve společnosti a uznáváni jako odborníci v nejrůznějších oborech. Evropské židovské komunity se většinou těší vážnosti a autoritě. To je navíc umocněno – nejen mezi společenskými elitami - odkazem holokaustu, který je v Evropě důvodem k sebereflexi a zároveň mementem.

Situace se však mění. Studie Židovské agentury cituje nejčerstvější zprávu Agentury Evropské unie pro základní práva. Podle ní více než čtvrtina Agenturou oslovených židovských respondentů uvádí, že se během uplynulého roku setkala s projevem antisemitismu, více než třetina pak v posledních pěti letech.

Ve třech z devíti zemí, kde se průzkum Agentury Evropské unie pro základní práva uskutečnil – konkrétně v Belgii, Francii a Maďarsku – téměř polovina dotazovaných uvedla, že již uvažovala o emigraci. Mladší lidé nezůstávají jen u úvah a cílovou zemí nemusí být jen Izrael: téměř 300 francouzských rodin se nedávno přestěhovalo do Montrealu, dalších 120 do Londýna, v newyorském Manhattanu vznikly dvě nové kongregace francouzských Židů.

Do Izraele se od roku 1990 vystěhovalo na 50 000 francouzských Židů, což je asi 10 % celé komunity, dalších 30 000 prý žije v obou zemích střídavě, aby se nemuseli vzdát francouzského občanství.

Dochází tak k paradoxní situaci. Na jedné straně se Židé těší největší míře integrace a uznání v evropské historii, na straně druhé mají velké obavy z toho, jak se bude situace v Evropě dále vyvíjet. K jejich skepsi přitom v poslední době přispěly především dva problémy – a nejednalo se o nic menšího, než o faktickou možnost dodržovat tradiční židovské náboženské předpisy: provádění obřízky a rituální porážky. O nich si řekneme více příště.

Autor je tajemníkem Federace židovských obcí v České republice.

autor: Tomáš Kraus
Spustit audio