Střihový magnetofon K5

Střihový magnetofon Sander-Jansen

V dalším ohlédnutí za historií rozhlasové natáčení techniky si představíme tzv. střihový studiový magnetofon.

Střihový magnetofon typu K5 vyráběla firma Sander a Jansen působící v Berlíně.

Používal se pro zvukovou montáž – mechanický střih magnetofonových pásků.
Jmenovitá rychlost posuvu pásku byla 38,1 cm za sekundu, přičemž skýtal možnost adaptace na rychlost posuvu 76,2 cm za sekundu.
V Československém rozhlase se užíval od roku 1958.