Stanislav Devátý v ilegalitě

11. říjen 1989

Krajský soud v Brně dnes projednával odvolání Stanislava Devátého proti rozsudku okresního soudu v Gottwaldově - 20 měsícům vězení. Obhájce Jiří Jiří Machourek varoval Devátého, že odvolací řízení potvrdí trest 20 měsíců a že má být přímo od soudu odveden do vězení. Devátý se proto už od 17. září skrývá v Polsku. Soudu poslal prohlášení, že přechází do ilegality.

Přátelé,

v poslední době jsem obdržel stovky dopisů, v nichž mě i zcela neznámí lidé žádají, abych v případě dalšího uvěznění neohrožoval svůj život protestní hladovkou. Vzhledem k velkému počtu těchto hlasů se cítím povinen zveřejnit následující prohlášení:

Tzv. nezávislá justice mě dnes chce definitivně odsoudit k trestu odnětí svobody. Okolnosti celého případu jsou natolik známy, že není třeba jít do podrobností. Odvolací řízení je jen další zvůle a bezpráví, které současná komunistická moc uplatňuje ve svém vztahu k občanům.

Má životní zásada odporovat zlu vždy a všude mi proto velí, abych protestoval. A jediný protest, který člověku v bezprávném státě zbyl, je občanská neposlušnost.

Z tohoto důvodu oznamuji, že se nehodlám podrobit rozsudku nelegitimních soudců, kteří odsuzují nezávisle na důkazech a v rozporu jak s ústavou, tak i s mezinárodními závazky této republiky. Jelikož nemám jiné východisko, odcházím do ilegality, ve které setrvám tak dlouho, dokud mi bude hrozit neoprávněné uvěznění.

Čtěte také

Není mou vinou, že jsem nucen použít tento krajní postoj. Není mou vinou, že respektování základních práv a svobod člověka platí v této zemi stále jen na papíře. Odpovědnost za to padá jednoznačně na nynější mocenské orgány. Jsem však plně přesvědčen o tom, že probouzející se občanské vědomí v čs. společnosti se už nedá znovu uspat ani zvyšujícími se represemi. Touha po svobodě, spravedlnosti a budování vlastního štěstí je totiž tou nejzákladnější lidskou přirozeností a nelze ji nikdy natrvalo umrtvit. Jsem si jist, že ani mé současné postavení mi nebude bránit v aktivní práci ve prospěch skutečně svobodného a demokratického Československa.

Váš Stanislav Devátý

Převzato ze samizdatové publikace Informace o Chartě 77 č. 19/1989.

autor: vons.cz
Spustit audio