Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení

17. únor 2013

Biblický text: Římanům 10,4-11; Host pořadu: Docent Pavel Hošek, religionista z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Mojžíš píše o spravedlnosti, založené na zákoně: `Člověk, který tak jedná, bude živ.´

Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto: `Nezabývej se myšlenkou: kdo vystoupí na nebe?´ - aby Krista přivedl dolů - `ani neříkej: kdo sestoupí do propasti?´ - aby Krista vyvedl z říše mrtvých.

Co však praví? `Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci´; je to slovo víry, které zvěstujeme.

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo praví: `Kdo v něho věří, nebude zahanben.´

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu