Sokoli v srdci velkoměsta

28. březen 2002

Český rozhlas Online ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a řadou dalších partnerů připravil i na letošní jaro projekt Sokoli v srdci velkoměsta. Měly by proběhnout dva přímé přenosy z hnízd sokolů stěhovavých, a to z Týnského chrámu v Praze a z katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Ovšem zatímco v Plzni už sokoli zahřívají čtyři vajíčka, hnízdění v Praze je nejisté.

Sokol stěhovavý patří k celosvětově ohroženým druhům. V České republice v současnosti hnízdí méně než dvacet párů, z nich ovšem pouze dva ve městech. V Praze se sokoli poprvé pokusili zahnízdit v roce 1995, úspěšně však vyvedli mláďata až o rok později. V Plzni, kde byli sokoli uměle vysazováni, hnízdí od roku 1998 a mláďata odchovali poprvé předloni.

V Praze by měli být sokoli sledováni dvěma kamerami. Jedna je umístěna přímo v hnízdní budce a díky infračervenému přisvětlování je aktivní i v noci, druhá zabírá interiér věžičky s vchodem do budky. Zatím ale jen občas navštíví hnízdo samička Týna. Její partner Tycho je už delší dobu nezvěstný a není vyloučeno, že zahynul. Jak se ale zdá, v Praze se objevil jiný sokolí sameček, a tak zůstává naděje, že sokoli na Týnském chrámu či jinde v okolí opět zahnízdí.

Sokoli v srdci velkoměsta

Plzeňští sokoli, pojmenovaní podle zvonů katedrály Anna a Prokop, zahřívají již čtyři vajíčka, z nichž poslední se ve hnízdě objevilo v úterý. Přestože k oficiálnímu zahájení přímého přenosu dojde v polovině dubna, již nyní je možné hnízdění plzeňských sokolů sledovat v záběru jedné kamery na internetové adrese www.rozhlas.cz/sokoli.

Oproti loňskému roku nabízí projekt Sokoli v srdci velkoměsta obraz nejen ve formátu WebVideo, ale také RealVideo. První z nich je vhodný spíše pro uživatele připojené komutovanými linkami a druhý pro ty, kdo jsou připojeni pevnými linkami. Samotné stránky jsou opět obohaceny množstvím kontextových informací a interaktivními prvky, jejichž počet se bude zvyšovat.

Na projektu se podílí celá řada partnerů a sponzorů, např. Escad Trade, Cesnet, Coprosys, Datasec, Tuebor nebo Nadační fond Zelený poklad. Nemyslitelná by byla realizace projektu bez celé řady spolupracovníků, kteří se na něm podílejí bez nároku na odměnu.

Miroslav Bobek, Český rozhlas Online, šéfredaktor (tel. 0602 299 108)

Jaroslav Hruška, Český svaz ochránců přírody, ZO 26/02

autor: Miroslav Bobek
Spustit audio

Více z pořadu