Sociální vztahy ve skupinách goril v přírodě - co o nich víme? II.

14. květen 2009

Vztahy mezi samci a samicemi Agonistické chování mezi samicemi a dospělými samci gorily nížinné západní jsou mnohem častější než mezi samicemi. Jeho výskyt je mnohem vyšší, často je součástí mírné agrese. Zjištěná pozorování odpovídají podobnému chování u goril horských, kdy je agrese mezi samci a samicemi běžná. Zde má spíše demonstrační charakter, než že by se jednalo o fyzický útok.

Agresivita samců jako součást taktiky při paření byla v minulosti zjištěna u goril horských a dalších druhů primátů. U horských goril bylo toto chování popsáno jako "námluvná agresivita". Má funkci krátkodobé strategie pro vybídnutí k páření anebo dlouhodobější strategie pro udržení potenciální partnerky pro páření. Agonistické předvádění samců se zdá být u těchto druhů důležité, samice jej jednoznačně používají jako měřítko při výběru kvalitního samce (například u horských goril, paviánů pláštíkových aj.).

Data z Mbei, získaná Emmou Stokes, podporují tuto hypotézu u goril nížinných západních. Samec vstupuje do agresivních vztahů mezi samicemi, což slouží ke snížení konkurenčních rozdílů mezi samicemi a v důsledku pomáhá možnosti páření. Zásahy stříbrohřbetého samce do konfliktu mezi samicemi v Mbei byly poměrně vzácné, i když jejich průběh byl velice podobný jako u goril horských. Tyto zásahy se vyskytovaly jenom při delších fyzických napadeních mezi samicemi. Ale protože skupiny goril nížinných západních mají převážně jenom jednoho samce, dá se předpokládat, že kontrola konfliktu za strany samce bude neefektivní ve velkých skupinách.

Pokud výhoda ochrany samcem od infanticidy (zabíjení mláďat) je větší než při formování dlouhotrvajících aliancí mezi samicemi, je pravděpodobné, že samice budou trávit prokazatelně více času v blízkosti dospělého samce než mezi sebou. Přítomnost mláďat ve skupině je pro samice velmi důležitým faktorem, který určuje rozdíly v tom, jak dlouho samice tráví čas blízko stříbrohřbetého samce. Tento efekt je více zřetelný u menších skupin goril, ve kterých je počet jedinců poměrně malý. Předběžné výsledky práce paní doktorky Stokes v Mbei ale neprokázaly jednoznačnou tendenci matek s malými mláďaty zdržovat v blízkosti stříbrohřbetého samce. Ani se neprokázalo, že by se sdružování samice s tímto samcem měnilo s věkem mláděte.

autor: Marina Vančatová
Spustit audio
Projekt Odhalení