„Socialistický hlas pravdy“ šířil bludy

20. srpen 2010

Podstatnou součástí okupace Československa v srpnu 1968 byla propaganda. Letadla shazovala letáky s články sovětské tiskové agentury TASS a informační boj se vedl také v éteru. Zatímco legální vysílání Československého rozhlasu se okupanti snažili umlčet, z drážďanského vysílače do Československa proudil „socialistický hlas pravdy“, pojmenovaný Vltava. Poslechněte si, jak „zpravodajství“ této vysílačky znělo.

Východoněmecká rozhlasová stanice Vltava vysílala z Berlína prostřednictvím vysílačů nedaleko Drážďan a tehdejšího Karl-Marx-Stadtu (nyní Chemnitz). Hlasatelé seděli v zahraničním vysílání východoněmeckého rozhlasu. Cílem stanice bylo podporovat tvrzení o „bratrské internacionální pomoci“, které se Československu dostalo okupací armádami Varšavské smlouvy.

Vysílání Vltavy začalo před pátou hodinou ráno 21. srpna 1968 na vlnách 210 a 197 metrů. V prvních dnech se vyznačovalo češtinou a slovenštinou se silným přízvukem, díky čemuž šlo snadno rozeznat od štafetového vysílání Československého rozhlasu, který před okupantským vysílačem okamžitě varoval.

Vltava, na níž vystupovaly anonymní hlasy, vydržela v éteru půl roku. Napadala nejenom oficiální rozhlas a tisk, ale také různé politiky z období pražského jara. Ti všichni byli podle Vltavy „oddanými exponenty kontrarevoluce“ a „prozápadními dobrodruhy“. Naopak sovětští tankisté byli popisováni jako oddaní hrdinové, kteří přijeli Československu na pomoc. V rozporu s realitou také vysílačka tvrdila, že v Československu je až na „provokační akce a štvavé projevy“ klid a obyvatelé děkují vojákům, že je „přijeli zachránit“.

Srpen 1968

Propagandistické vysílání vzniklo s požehnáním nejvyšších představitelů Německé demokratické republiky. Redaktoři byli podle osobních svědectví najati už měsíc před okupací. Českoslovenští radioamatéři ostatně 21. července 1968 zachytili podivné čtvrthodinky, které byly šířeny ještě pod značkou „Hlas NDR“ a popisovaly výhody života v socialismu. České vysílání do NDR bylo naopak tamními úřady rušeno.

Čtěte také

Ideologicky stanice podléhala propagandistům z ústředního výboru Sjednocené socialistické strany Německa (SED), tedy vládnoucí strany. S třídním bojem a propagandou pomáhali také experti z Moskvy. Vysílání probíhalo s vědomím tehdejšího ústředního tajemníka SED Waltera Ulbrichta. Každotýdenní instruktážní porady vedoucích pracovníků Vltavy řídil podle pamětníků hlavní ideolog SED Kurt Hager.

Nakonec se na redakčním obsahu Vltavy podílelo přibližně sto lidí a kromě Berlína vzniklo pracoviště také v bližších Drážďanech.

Dochovaný úryvek z vysílání stanice Vltava (zřejmě 26. srpna 1968)
Zdroj: Archiv Českého rozhlasu

„...využívají živelné emoce k zostřování situace k tomu, aby skupina prozápadních antikomunistických dobrodruhů se dostala k moci. Nedovolte hrstce dobrodruhů, jíž jsou cizí zájmy lidu, míru, socialismu a bezpečnosti země, pošlapat dobré jméno československého lidu, zahrávat si s jeho osudem. Odhalte jejich politické diverze! Smažte provokace! Ve jménu světlé budoucnosti socialistické vlasti, ve jménu národa, lidé, buďte rozvážní!

Drazí přátelé, vážení posluchači. Dostali jsme dnes vzrušující zprávu. Poblíž Národního divadla bylo odhaleno nacistické hnízdo. V budově proti lávce na Slovanský ostrov byl nalezen nejen sklad zahraničních zbraní, nejen vysilačka a šifrovací zařízení, nejen specielní komplet rukavic, určených k tomu, aby nebyly zanechány otisky prstů na předmětech, ale i dokumenty zjevně nacistického původu. Mezi fašistickými brožurami a plakáty byl i obraz Adolfa Hitlera.


Nezkušení chlapci vedou proti Rusům urážlivou kampaň. Fašisté přistoupili k činům. Opakujeme: Fašisté z NDP zahájili činnost. Spolu s kontrarevolucí ne náhodou nastupuje i hrozba fašismu, přicházející ze Západu.

Drazí přátelé. Bděte! Upozorňujte na podezřelá shromáždění a budovy, kde se provádí nepochopitelná činnost. Řekněte o tom našim orgánům, nebo kterékoli oprávněné osobě. Dnes byl nalezen Hitlerův obraz v blízkosti lávky na Slovanský ostrov. A zítra může být polepena hákovými kříži celá naše vlast. Češi a Slováci, nepřipusťte to.

Lidé! Poslechněte a suďte sami. Je to snad ve jménu humanismu? Skupina zločinců, která si říká přívrženci socialistického humanismu, 21. srpna 40 kilometrů od Prahy nastrčila do cesty sovětského tanku skupinu dětí. Chovanců místního internátu. Tankisté, aby nerozdrtili naše děti, se spustili se svým tankem z vysokého srázu a zahynuli. Tři sovětští chlapci bez rozmýšlení obětovali svoje životy kvůli životům našich dětí. Nemohli jednat jinak.

Ilegální vysílačky, provokatéři na ulicích, neustále se ohánějí humanismem a demokracií. Zamyslete se nad případem tankistů a pochopíte cenu humanismu podněcovatelů a oceníte humanismus skutečný. Imperialistická agentura a místní kontrarevoluce zneužívají slovo humanismus, které je drahé každému člověku, jen proto, aby oklamali lehkověrné a podnítili je k nebezpečným akcím. Zamyslete se! Národ, svoboda, demokracie, humanismus - tato světlá slova nyní zneužívá reakce a kontrarevoluce pro svou černou zradu.

Ti, kdož se nedávno pokoušeli vhodit pod sovětský tank československé děti, chtěli by dnes vyprovokovat ještě horší tragédii. Bratrovražednou válku! Nepřítel touží po obětech. Rozhlédněte se a uvidíte, kolik obětí si přeje. Občané Československa, pamatujte na to! Bděte! Splňte výzvu prezidenta Ludvíka Svobody! Braňte aktivně pořádek a klid! Chraňte se před provokatéři! Chraňte se před provokacemi kontrarevolucionářů! Je to v našem zájmu!“

Další ukázky z vysílání Vltavy, rozhovory s pamětníky a citace z dobových materiálů si můžete poslechnout ve čtyřicetiminutovém dokumentu Davida Hertla „Jak šuměla Vltava“, který byl natočen v roce 2008.

Máte doma nějakou nahrávku vysílače Vltava? Ozvěte se nám...

autor: Filip Rožánek
Spustit audio