Slíbená zpráva o světovém ornitologickém kongresu v JAR (neděle 6. září 1998)

6. září 1998

Nejprestižnější ornitologické setkání - Mezinárodní ornitologický kongres - je pořádáno každé 4 roky. Po Novém Zélandu (1990) a Vídni (1994) se letos konal v jihoafrickém Durbanu 16.8.-22.8.98. Přednášky a postery odborníků z celého světa přinesly i tentokrát nové poznatky v širokém záběru od ptačí biologie, ekologie, systematiky a chování, až po anatomii.

Logo IOC

Náš projekt Africká odysea byl spolu s dalšími postery prezentován v kategorii "Migrace a orientace". Název "Satelitní a konvenční radiomonitoring čápů černých: různými cestami na stejné zimoviště" naznačuje, kterou část výsledků považujeme za nejvýznamnější.

Satelitní technika je v současnosti využita podle podkladů Argosu v 65 ornitologických projektech z nichž mnohé byly prezentovány na kongresu. Nikdo ji však doposud v takové míře nepropojil s přímým sledováním. Výsledky stejně jako použitá metoda vzbudily opět značný zájem mezi specialisty, i když právě tito kolegové se již s naším projektem seznámili dříve při jiných odborných setkáních.

O tom, že u většiny ptačích druhů jsou jedinci poměrně věrni svým hnízdištím, existuje již rozsáhlá literatura. Údaje o věrnosti k zimovištím přibývají až v posledních letech. Jsou to především výsledky sledování a značení ptáků na zimovištích převážně v Africe a jejich pozorování či odchyt tamtéž v následujících letech. Vlastní migrační cesty a hnízdiště tak zůstávají utajeny.

Osobně jsem byl překvapen vysokou návratností lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) na zimoviště na Pobřeží Slonoviny, jak ji zjistila skupina německých ornitologů. Do nejpříhodnějších míst v národním parku Comoé se vrátilo až 70% jedinců z minulého roku. Jeden z nich byl zjištěn ve 4 letech po sobě. Park Comoé je nám dobře znám, jako místo, kam Kristýna v roce 1996 překvapivě při návratu zalétla, a kde u říčky Bovin strávila 18 dní. Není divu, že jsem se velmi zajímal o všechny dostupné fotografie zdejšího prostředí. Jak jsem se dozvěděl, v seznamu ptáků zjištěných v Comoé sice čáp černý figuruje, je to však na základě jedné starší zmínky publikované v málo známém periodiku. Z novější doby jakékoliv údaje o zimování chybí. Kristýnina návštěva zjištěná satelity byla proto velmi zajímavá pro zde pracující ornitology. Na jejím základě bude čáp černý zařazen do tamní fauny.

Věrnost ke svému zimovišti v Saudské Arábii prokázal i orel královský (Aquila heliaca) označený zde satelitním vysílačem dr. B-U. Meyburgem (doposud osadil neuvěřitelných 156 dravců satelitními vysílači). Navrátil se podle údajů Argosu nejen následující zimu, ale na témže místě byl znovu odchycen jiným ornitologem opět za rok, tentokrát již samozřejmě satelitní vysílač nefungoval a nový nebyl bohužel po ruce.

Velkou pozornost medií ve Spojených Arabských Emirátech vzbudil jeden ze zimujících dropů obojkových (Chlamydotis undulata), který po označení satelitním vysílačem vyhnízdil v Kazachstánu a vrátil se následující zimu.

Spustit audio