Slávo Krekovič

Hudobník, zvukový umelec, kultúrny organizátor, kurátor súčasnej hudby a umenia nových médií, hudobný publicista. Vyštudoval hudobnú vedu na UK v Bratislave, štipendijné pobyty v Prahe, Viedni a New Yorku. Spoluzakladateľ a dramaturg priestoru pre súčasnú kultúru A4 v Bratislave (2004), predseda združenia Atrakt Art, ktoré je vydavateľom časopisu 3/4, nahrávok súčasnej hudby, organizátorom festivalu aktuálnej hudby NEXT a spoluorganizátorom festivalu-siete kultúry nových médií Multiplace. Od roku 2013 pôsobí ako vedúci Ateliéru multimédií na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne.

Vo svojej tvorbe pracuje s analógovou aj digitálnou elektronikou, venuje sa elektroakustickej improvizácii, skúmaniu možností nových rozhraní, kolaboratívnym projektom a interaktívnym zvukovým inštaláciám. Je členom hudobných projektov Shibuya Motors, Voice Over Noise, Musica falsa et ficta, Feed The Tiger, Touchscreen Orchestra a i. Publikoval texty o súčasnej hudbe, zvukovom umení a umení nových médií v odborných časopisoch a zborníkoch (Musiktexte, Skug, Springerin, HIS Voice, A2...).

https://krekovic.info/

Sledujte nás

Další osobnosti