Sépie se stará o potomky

13. leden 2006

Výjimky bývají zajímavější než pravidla, jejichž platnost potvrzují. Vědci považovali za zákonité, že sépie po nakladení vajíček umírají. Sépie druhu Gonatus onyx se z tohoto pravidla vymyká. Nejenže po nakladení vajíček žije ještě dlouhé měsíce, ale po celou tu dobu se nehne od potomstva ani na krok a úzkostlivě o něj pečuje. Desetiletý hon na tuto pozoruhodnou "výjimku z pravidla" skončil teprve nedávno.

Chobotnice patří ke starostlivým matkám. Zástupkyně některých druhů chobotnic odmítají opustit nakladená vajíčka a hlídají je před četnými přirozenými nepřáteli. Sépie se netěšily pověsti matek, které si připouštěly podobné starosti. Většina z nich se o potomstvo vůbec nestará a oplozená vajíčka ponechávají svému osudu. Popravdě řečeno, nic jiného jim ani nezbývá, protože kladení vajíček je jejich labutí písní. Po splnění této klíčové životní povinnosti to s nimi jde z kopce. Stárnou a chátrají. Svaly se jim promění v řídký rosol a už nedokážou zajistit sépii ani ty nejzákladnější životní funkce. Sépie obvykle hynou záhy poté, co vejce nakladly.

První známou výjimku představuje nevelká sépie Gonatus onyx, která obývá chladné vody Pacifiku jak při americkém, tak i asijském pobřeží. Americký biolog Brad Seibel z University of Rhode Island podezírá tento druh sépie z péče o potomky deset let. V roce 1995 vytáhl v hlubinné síti samici této sépie a s ní zároveň i obal s vajíčky. O rok později vylovil Seibel další dospělou sépii a vedle ní ležel v síti obal s malými sépiemi. Jenže to byly všechno jen nepřímé důkazy. Fotografie a videozáznam, na kterých se sépie stará o potomstvo, se Seibelovi podařilo získat teprve nedávno z paluby výzkumné ponorky. Pořídil je při ponorech do hloubek od 1500 do 2500 metrů.

V článku zveřejněném britským vědeckým týdeníkem Nature otiskl Seibel se svými spolupracovníky snímky, na nichž samice sépie Gonatus onyx nese v chapadlech obal plný vajíček. Celkem se podařilo Seibelovi zastihnout při plnění mateřských povinností pět samic. Vak s dvěma až třemi tisíci vajíčky sépie drží šesti chapadly, jež jsou na spodní straně vybavena pro tento účel zvláštními háčky. Zbývající dvě chapadla má sépie volná. Používá je k nahánění čerstvé, okysličené vody do nitra vaku, jehož dvojité stěny jsou zformovány do tvaru dutého válce otevřeného na obou koncích.

Sépie má plná chapadla práce, a nemůže proto lovit ani přijímat potravu. Hladoví bezmála rok. Mláďata se líhnou ve vaku z vajíček po 6 až 9 měsících a samice se o ně ještě nějakou dobu stará, než se potomci postaví na vlastní nohy. Přesto si matka udržuje překvapivě dobrou kondici. Neprojevují se u ní nejmenší známky překotného stárnutí, jež postihuje po nakladení vajec většinu jejích příbuzných. Na nějaké velké dovádění jí však síly nezbývají. S vakem plným "děcek" nedokáže cestovat na větší vzdálenosti a po většinu času se jen volně vznáší ve vodě.

Sépii Gonatus onyx lze s mláďaty zastihnout ve velkých hloubkách navzdory tomu, že nepatří mezi typické obyvatele mořských hlubin. Většinu života tráví v mělkých vodách. K námluvám a následné "mateřské dovolené" se však uchyluje do hlubin, kde se stará o potomky až do konce svých dnů. Péče o potomky je obecně rozšířenější u hlubinných druhů mořských živočichů. Je známa u některých korýšů i ryb. V řidčeji obydlených hlubinách hrozí strážícímu rodičovi menší riziko útoku ze strany predátorů, a tak si může péči o potomky risknout.

Spustit audio