Salajka - národní přírodní rezervace

29. listopad 2009

Bílá je překrásná obce na česko-slovenském pomezí. Jen malý kousek odtud leží národní přírodní rezervace Salajka pod Bumbálkou, která patří k cenných přírodním zajímavostem. V místním pralese se lesnicky nehospodaří a les si tak může žít po svém - od semenáčků až po stářím sešlé a spadlé kmeny. Kolegyni Petru Markovou provedl lokalitou odborník na slovo vzatý, Oldřich Sobala, revírník v revíru Kavalčanky u LS Ostravice, kam Salajka spadá.

Čím je NPR Salajka význačná?
Salajka je posledním zbytkem jedlobukového pralesa. Leží v nadmořské výšce 715-820 metrů. Přírodní rezervací byla vyhlášena původním majitelem, olomouckým arcibiskupstvím, v roce 1937. Leží na katastrálním území Bílá a má rozlohu 22 ha. Salajka je ukázkou přirozených lesů, které pokrývaly značnou část Beskyd, než sem zasáhla lidská ruka. Hospodaření tu začalo někdy ve 13. století, kdy pronikala kolonizace z nížin do předhůří. Zde stojíme na hřebenech u pralesa, sem se kolonizace dostala později, v 15. století, příchodem Valachů a uherských výrobců šindele. Přirozenou skladbu lesa hodně ovlivnil průmyslová výroba. Koncem 17. století byly postaveny hutě ve Frýdlantu, v 18. století ve Frenštátě. Intenzivně se používalo jako palivo dřevěné uhlí, které se pálilo z buku, to byl důvod, proč se začali na úkor bukových porostů prosazovat smrčiny.

Smrky začaly zdejší lesy zaplavovat hlavně v 19. století. Rychle rostoucí dřevina vytlačovala přirozený různověký a různodruhový porost.
Věk tohoto pralesa je zhruba 290 let, ale stáří některých stromů je 350 - 400 let. Asi 53 procenty převládá buk, jedle tvoří 29 procent, smrk 9 procent a asi 1 procento z porostu tvoří javor klen. Zdejší jedle a smrky dosahují výšky až 50 metrů, buky kolem 38 metrů. Ve službě jsem zažil pokácení smrku, nikoliv tedy v oblasti pralesa, který byl vysoký 54 metrů a měl v sobě více než 50 výřezů a 4 metry dlouhou vrcholovou část.

Spadlý velikán na Salajce

Kolik měla památná jedle "Tlustá Tonka"?
Dnes už ani nejde poznat, kde Tonka stála. Nebyla tak vysoká, měla výšku 37 metrů, v prsní výši však měla průměr 1,86 m a její dřevní hmota byla odhadnuta na 35 m3. ( Jedle byla v roce 1930 zlomena při vichřici). Dnes tam najdeme také mohutné jedle, ale ty nejstarší už z důvodu stáří odumírají.

Podle vašeho pohledu, jaký největší poklad dnes Salajka skrývá?
Největším pokladem jsou rozhodně ty majestátné původní dřeviny. Je tam vidět spoustu spadlé hmoty, protože mnohé velikány spadly stářím, při vichřicích apod. Jak leží na zemi, působí to velmi majestátně.

Logo

Starosta Bílé Tomáš Večeřa je profesí také spjat s lesem. Jedním z lákadel, které mimo jiné propagují obec Bílou, je právě NPR Salajka. Jaký poklad v ní vidíte?
Takových lokalit, kde by byly pozůstatky starých porostů a kde by bylo vidět genezi původního lesa, jak se po staletí vyvíjel, v naší zemi už mnoho není.

Rezervací vede naučná stezka. Jak se tam z Bílé dostaneme?
K pralesu se turisté dostanou nejsnáze z Bumbálky, kde v podstatě končí autobusová linka a několik stovek metrů pod konečnou autobusu začíná vlastní prales. Je navštěvován hlavně v létě, v zimě je to lokalita, která není běžně přístupná.

Pohled na NPR Salajka z Bumbálky
Spustit audio