Ruské církevní restituce

26. únor 2009

Pokud ruská vláda a parlament schválí návrh zákona o církevních restitucích, který připravuje ministerstvo hospodářského rozvoje, stane se pravoslavná církev jedním z největších majitelů nemovitostí v Rusku a stát se zase v době krize zbaví povinnosti financovat údržbu církevních objektů, napsal ruský deník Kommersant.

Návrh počítá s navrácením majetku zabaveného bolševiky po revoluci v roce 1917. Všechny registrované církve by tak měly získat do vlastnictví chrámy, nemovitosti a pozemky, které nyní mají v bezplatném držení na neomezenou dobu. Předloha však ještě nemá definitivní podobu. Jen pravoslavná církev dnes spravuje 234 mužských a 244 ženských klášterů, na 16 000 farností s chrámy a skoro 5000 církevních škol. Katolických farností je 220, ale třetina nemá vlastní kostely. Mešit existuje přes 4000 a židovských synagog okolo 70.

Většinu těchto objektů mají církve v bezplatném a trvalém držení, ale pravoslavná církev už na základě dřívějších rozhodnutí vlastní přes sto chrámů. Připravovaný zákon má tento proces završit. Podle návrhu by nový vlastník nemohl v příštích deseti letech změnit účel objektu ani jej předat třetí osobě, a po uplynutí této doby by předání bylo možné až poté, co dosavadní uživatelé získají náhradní prostory. Církev by také nemohla získat asi dvacet zvlášť cenných objektů na seznamu světového dědictví UNESCO, jako je chrám Vasilije Blaženého na moskevském Rudém náměstí nebo chrámy uvnitř Kremlu.

Opoziční komunističtí poslanci však církve už dnes podezírají, že budou s nabytým jměním podnikat. Podle moskevského patriarchátu ale za církevní majetek odpovídá příslušný arcibiskup a předchozí patriarcha Alexij II. komerční pronájmy nepovoloval s výjimkou případů, kdy byl výnos použit k opravě kostelů. Představitelé muslimské a židovské obce nicméně připouštějí, že jim pronájem majetku umožní získat finanční prostředky na dobročinnost a zajistí jim nezávislost na státu. Rusko začalo vracet církevní majetek zabavený bolševiky už na počátku 90. let za vlády prezidenta Borise Jelcina. Před pěti lety pak parlament přijal zákon, který umožňuje bezplatné a trvalé využívání pozemků, na nichž stojí chrámy.

autor: gzb
Spustit audio