Rozhlasové okénko Franty Kocourka

10. červenec 2013

František, ale přesněji Franta Kocourek, jak sám si toto podobu svého jména zvolil, se stal pro mnoho současníků osobou pozapomenutou. Anebo si mnozí, zazní-li toto jméno, vybaví spíš brněnského siláka a rázovitého příležitostného herce.

My tu však dnes budeme mluvit o Frantovi Kocourkovi, rozhlasovém reportérovi, který působil v pražském Radijournalu ve 30. a začátkem 40. let a který – pokud zůstal v povědomí zájemců o rozhlasovou historii – proslul především památnou větou o černé vráně letící nad hlavami německých vojáků pochodujících po Václavském náměstí. Franta Kocourek však nebyl autorem jedné věty. Dnes si připomeneme pořad s názvem Okénko, ve kterém se Kocourek vyjadřoval k politické situaci podzimu roku 1938.

Hledání kořenů zla a chyb, které nás přivedly k dnešnímu stavu věcí. Slova, která bychom mohli klidně vztáhnout na celou řadu situací, v nichž se náš národ ve své – co se existence samostatného státu týče – nedlouhé historii ocitl. Franta Kocourek ony kořeny a současně cestu ven z marasmu hledal v pořadu Okénko dne 10. října 1938, tedy těsně poté, kdy naše země byla osekána o velké části pohraničí, o oblasti zvané Sudety.

Franta Kocourek ve svých rozhlasových vystoupeních upozorňoval na nebezpečí vývoje v Evropě již dávno předtím, nežli došlo k podepsání mnichovské dohody a následnému záboru Sudet. Nyní však, když se jeho obavy naplnily, snažil se i za této nelehké situace burcovat těžce poškozené sebevědomí obyvatel Československa

Spustit audio