Rozhlasák Zdeněk Mančal odstartoval Pražské povstání

30. duben 2015

Hlasatel Zdeněk Mančal byl během boje o rozhlas ve středu dění. Po válce si dlouho vděku neužil, skončil na deset let v Jáchymově.

Je právě "sechs" hodin. Těmito slovy 5. května 1945 ráno hlasatel pražského rozhlasu Zdeněk Mančal oznámil občanům hroutícího se Protektorátu Čechy a Morava, že nastala závěrečná fáze okupace i druhé světové války v Evropě.

Pátého května lidé začali odstraňovat německé nápisy a nacistické symboly a vyvěšovat české vlajky. A Český rozhlas od šesti hodin ráno vysílal jen česky. Po půl jedné se pak ozvala památná slova, která odstartovala Pražské povstání.

„Voláme českou policii, české četnictvo, české vojsko, aby ihned přišlo do Českého rozhlasu. Voláme všechno co je české, esesáci zde vraždí české lidi, pozor vchod z Balbínovy ulice je volný,“ hlásil vzrušeným hlasem Zdeněk Mančal. Vchod do rozhlasu střežili němečtí vojáci. Přemohla je četa českých policistů, kteří pronikli do budovy obsazené vojáky SS. Začal dramatický boj o rozhlas, ozvěny střelby pronikaly do zvuku pochodů.

Vysílání v provizorním studiu - redaktor Zdeněk Mančal

„Nejhorší bylo, že jak volal, tak se najednou odmlčel. A maminka si myslela, že se mu něco stálo, že může být mrtvý. Pak se ozval znova, ale máma už byla na cestě sem, aby zjistila, co mu je,“ vzpomíná dcera Zdeňka Mančala Dagmar Suchá.

V prvních letech po válce byl Zdeněk Mančal hrdinou. „Zvali ho na přednášky, zvali ho po celé republice, povídal lidem, jak to všechno probíhalo. On si toho velmi vážil, že ho lidé za hrdinu považují, protože on hrdina byl. Stejně jako všichni, kteří tady měli hlavu na špalku. To nebyla legrace,“ zdůrazňuje Dagmar Suchá.

Po únoru 1948 ale bylo všechno jinak. Rozhlas se stal hlásnou troubou komunistického režimu. Odbojáře, čestného člověka a člena národně socialistické strany Zdeňka Mančala i jeho kolegu Stanislava Kozáka vyhodili. Mančal pak pracoval v zemědělství. Státní bezpečnost ho obvinila z protistátní činnosti a soud ho poslal na deset let do vězení.

„Nejdřív byl na Borech a potom v Jáchymově. Ten proces byl vykonstruovaný, stejně jako u spousty jiných lidí. Pikantní je, že když se tatínek vrátil, tak mi zavřeli maminku. Taky dostala deset let za to, že byla členkou zelené internacionály. To bylo kruté,“ říká paní Dagmar Suchá, dcera Zdeňka Mančala.

Zdeněk Mančal zemřel v roce 1975. Jeho ostatky jsou uloženy v kolumbáriu Husova sboru na Královských Vinohradech, odkud vysílal.

autor: jas
Spustit audio