Reakce stromů na řez

16. leden 2004

Každá rostlina v našem mírném pásmu, tedy také ovocný strom, prodělává vegetační klid neboli období dormance. U našich stromů to bývá říjen a listopad, pak probíhá několikaměsíční období poklidové neboli postdormanční.

Celou tuto dobu, i delší než pětiměsíční, musejí okrasné i ovocné stromy přežít bez fotosyntézy a asimilace, zásoby na přežití mají uloženy v kmenech a hlavici kořenové. Odtud začínají stromy rozvádět novou mízu k rašení a kvetení - k probuzení pupenů a novému růstu.

Prořezávání stromů

Jestliže stromu silně zmenšíme objem koruny v době vegetačního klidu, bude mít každý ponechaný pupen více energie už na začátku rašení a narostou daleko silnější a hojnější nové výhony - naroste za vegetace hodně dřeva. Ale každý pozdější řez až po vyrašení a po odkvetu stromů povede k přiměřeně slabšímu růstu kratších výkonů a takové výhony dříve nasazují květové pupeny, to znamená, že dříve a lépe pokvetou.

Pozdější řez koncem dubna a v květnu je tedy řezem na plodnost. Navíc peckoviny (modré, červené i teplomilné meruňky a broskvoně) prořezávané v době bezlisté mají větší sklon ke klejotoku. Řežte proto podle toho, čeho chcete řezem dosáhnout.

autor: Stanislav Peleška
Spustit audio