Ranní projev presidenta Ludvíka Svobody

21. srpen 1968

Drazí spoluobčané, v posledních hodinách vznikla v naší zemi složitá situace.

V současné chvíli vám nemohu říci více k jejímu objasnění. Jako president Československé socialistické republiky se k vám obracím s plnou odpovědností, kterou jsem s přijetím této funkce převzal, a naléhavě vás žádám, abyste zachovali plnou rozvahu a naprostý klid.

U vědomí své občanské odpovědnosti a v zájmu naší republiky nedopusťte, aby došlo k nepředloženým akcím.

S důstojností a kázní, kterou jste prokazovali v minulých dnech, vyčkejte dalších kroků ústavních orgánů republiky.

(Československý rozhlas, 21. srpna 1968, 8.15 hod.)

autor: President Ludvík Svoboda
Spustit audio