Propátrat zločinnou duši až do dna!

Radovan Lukavský (60. léta)

Onu větu z titulku pronáší hlavní postava slavné Shakespearovy hry Hamlet. My si dnes připomeneme jednoho z nejslavnějších poválečných představitelů Hamleta na scéně Národního divadla – Radovana Lukavského.

Radovan Lukavský (1.11.1919 - 10.3.2008) se narodil v Praze a traduje se, že ačkoliv pocházel z velmi chudých poměrů, měl od mládí intenzivní vztah k divadlu. Jeho maminka byla totiž ochotnická herečka. Rodina byla hluboce věřící a tato skutečnost přivedla mladého Radovana k úvaze, že se stane knězem. Studoval proto také arcibiskupské gymnázium. Ale nedostudoval. Rodiče ho nemohli na studiích už podporovat. Dostudoval tedy na gymnáziu v Českém Brodě. Poté začal studovat jazyky na filozofické fakultě, ale v okamžiku, kdy Němci vysoké školy zavřeli, přihlásil se na studium herectví na pražské konzervatoři.

Z natáčení hry Dorothy Sayersové Královská návštěva-1947-Lukavský zcela vlevo

Vedle studia na konzervatoři působil už Lukavský také na divadlení scéně. Hrál v divadle Větrník. Ke konci války se nevyhnul totálnímu nasazení. Studia konzervatoře i vysokoškolské vzdělání dokončil až po válce.
Jeho prvním divadelním angažmá bylo v Divadle na Vinohradech. V roce 1950 nastoupil do Městských divadel pražských a v roce 1957 se stal členem činohry Národního divadla. Zde působil jako už zralý a zkušený herec a režiséři mu svěřovali významné role.

R.Lukavský a L.Munzar- natáčení hry Noční let-1964

Hamlet
Tu nejprestižnější získal v roce 1959, kdy mu režisér Jaromír Pleskot svěřil nejslavnější roli světového repertoáru – Shakespearova Hamleta.

Radovan Lukavský a Martin Růžek-1965

Záskok
Okolnosti obsazení Hamleta z roku 1959 provázely neobvyklé situace. Lukavský na ně v jednom časopiseckém článku vzpomínal: „Do Národního divadla jsem byl v chystaném Hamletovi angažován na roli Horatia. Hamleta měl hrát Karel Höger. Pak došlo k neuvěřitelné a v dějinách herectví ojedinělé události. Karel Höger týden před zahájením zkoušek roli Hamleta odřekl. Ne, že by se mu hrálo špatně – právě naopak – byl tak pln hereckých stereotypů, že své role jen sypal z rukávu – a z takových starých cihel nechtěl tvořit Hamleta – tím to zdůvodnil. Později jsem se dozvěděl od společné známé, že se jí svěřil s obavou: Kdyby zahrál Hamleta, bude to jeho konec. A zajímavé je, že když já už Hamleta hrál, jednou mě v šatně oslovil: „Pane kolego, uvědomujete si, že hrát Hamleta je vrchol herecké kariéry? A hrát Hamleta v Národním divadle je vrchol všech vrcholů. Pak již to jde jen dolů.“

R.Lukavský-Tobogan z ND

Herec i pedagog
Za dlouhá léta působení v Národním divadle, kromě toho také ve filmu a v neposlední řadě i v rozhlase (to částečně dokumentují fotografie pocházející z Archivu Českého rozhlasu) vytvořil Radovan Lukavský velké množství charakterních rolí. Současně do tajů herecké profese zasvětil v roli profesora divadelní fakulty pražské AMU celou řadu budoucích talentovaných herců.

0:00
/
0:00
Iva Janžurová a Radovan Lukavský-Tobogán z ND

Iva Janžurová a Radovan Lukavský v Tobogánu z Národního divadla - 90. léta - foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu