Projekt Aspinallovy nadace v Gabonu

26. březen 2009

Aspinallova nadace ve Velké Británii se snaží o reintrodukci goril zpět do volné přírody. Spravuje dvě soukromé zoologické zahrady, Howletts Zoo a Port Lympne Zoo.

Zakladatel těchto zahrad, John Aspinall, vždy snil o gorilí rezervaci v přírodě. V jeho dvou zoologických zahradách se už narodilo více než 100 gorilích mláďat. Po smrti Johna Aspinalla se projektu navrácení goril do volné přírody ujal jeho syn Damian.

Pro reintrodukci goril byla vybrána jedna lokalita v národním parku Batéké Plateau v Gabonu. Výjimečnost celého projektu spočívá v tom, že se ochranáři poprvé pokusili vrátit do přírody nejen sirotky goril narozených v divočině (mláďata přišla o matku v rámci nelegálního obchodu s masem volně žijících, často přísně chráněných, zvířat nebo nelegálního obchodu s živými zvířaty), ale také gorily narozené v zoo, které byly na místo dovezeny z Velké Británie.

Místo pro gorily muselo odpovídat řadě kriterií. Na vybraném území by v současnosti neměla žít populace divokých goril, současně je potřeba, aby se jednalo o lokalitu, kde se původně gorily vyskytovaly. Zároveň musí být zvolená oblast izolovaná od každodenní lidské činnosti. Musí tam být dostatečná různorodost rostlin a živočichů a vhodné vodní zdroje. Nakonec bylo vybráno místo, kde nebyly původní gorily viděny již dvacet let. Areál výskytu nejbližší populace goril se nachází ve vzdálenosti asi 20 km, území je odděleno přírodními bariérami (řekou a intenzivně obdělávanými plantážemi).

Gorilí mláďata v Gabonu

První sirotci, narození v přírodě, kteří byli zabaveni místními úřady, byli dovezeni na místo v srpnu 1998, a v následujících letech byla dovezena i další mláďata. Postupně pak byly zformovány dvě skupiny goril. První dvě mláďata, narozená v zoo v Británii, přicestovala do Gabonu v roce 1999, následujících sedm pak v roce 2003. Protože to všechno byla mláďata v útlém věku, od několika měsíců do pěti let, museli projít poměrně dlouhým procesem rehabilitace v přírodních podmínkách, který trval, podle stáří a přizpůsobivosti mláděte, 2 až 4 roky. Muselo dojít k sociální integraci jednotlivých zvířat do skupiny. Bylo nutné, aby se gorily adaptovaly na život v lese. Zvířata se postupně musela naučit sama stavět hnízda a přespávat v lese, a také sama dostatečně efektivně vyhledávat potravu. Později bylo zjištěno, že se gorily naučily využívat jako potravu až 50 druhů rostlin. Mezi těmito gorilami byly zaznamenány i čtyři případy úmrtí .

Damian Aspinall a gorilka Tiya

Hlavní úspěch tohoto projektu však spočívá nejenom v tom, že se gorily plně adaptovaly na život v původních přírodních podmínkách, ale především v tom, že se gorily reintrodukované do přírody začaly rozmnožovat. První gorilí mládě narozené v přírodě ve skupině reintrodukovaných goril v Gabonu bylo během pravidelné kontroly zpozorováno 5. října 2007. Matka mláděte, samice Lebedi, porodila ve věku 10 let. Otec není stoprocentně jistý, ale je jím s velkou pravděpodobností dominantní jedenáctiletý samec Marco. Ovšem ve skupině je ještě dalších 5 samců ve věku od 8 do 11 let, kteří také teoreticky mohou být otci mláděte. O několik let dříve byly zaznamenány porody u jiné skupiny reintrodukovaných goril v Kongu. První porod tam byl zaznamenán v roce 2004, tři další potom v roce 2006.

Gabon - malá Tiya dělá pokroky

Více informací o projektu najdete na stránkách Aspinallovy nadace.

autor: Marina Vančatová
Spustit audio