Program na vysazování stromů pomůže gorilám

3. únor 2010

V současnosti se odhaduje, že kolem 30 procent deštného pralesa v Konžské demokratické republice zmizí k roku 2030. Les jsou káceny, aby se vybudovala síť komunikací k farmám a dočasně osídleným místům vázaným na těžbu surovin. Kvanta dřeva padnou na výrobu dřevěného uhlí nebo jsou přímo spálena v topeništích. Postupné odlesňování znamená ale likvidaci původního domova gorilích populací.

Další neradostné odhady uvádějí, že 90 procent populace goril nížinných východních může zmizet v nejbližších několika letech. V současné době v přírodě zbývá pravděpodobně už jenom 3000 goril nížinných východních (Gorilla beringei graueri). Tento poddruh goril se vyskytuje skoro výlučně v deštném pralese v Kahuzi-Biega National Park v Konžské demokratické republice.

Rozsah odlesňování si lze jen těžko představit - každý rok je ztraceno kolem 10,000 km2 lesního porostu. Ve snaze tento proces zastavit, začala The Gorilla Organization v roce 2002 realizovat projekt, zaměřený na vysazení nových stromu v oblasti Kahuzi-Biega. V současné době už je vysazeno více než 1,5 milionů stromů. Vzniká tak životaschopná nárazníková zóna mezi farmami a původním místem výskytu goril v okolí Kahuzi-Biega National Park.

Sazeničky, projekt Tree planting

Vysazené stromy pomáhají omezovat degradaci přírodního prostředí, poskytují udržitelný zdroj paliva pro farmaře. Projekt také usiluje o to, aby místní farmáři vysazovali ovocné stromy na svých vlastních pozemcích a zabezpečili si tak stálý zdroj ovoce mimo oblast výskytu goril. Veškeré přebytky je možné prodat a za to nakoupit nezbytné věci, sůl, mýdlo, léky nebo osivo.

Bohužel, přestože výsadba nových stromů postupuje rychle a efektivně, na zachování stávajícího stavu to nestačí. Na každý nově vysazený strom padne ve střední Africe 28 vzrostlých stromů. Proto se The Gorilla Organization snaží získat další prostředky na zajištění sazenic a potřebné techniky, především od dárců z Velké Británie. Zhruba 5 liber postačuje na výsadbu jednoho stromu, 50 liber zabezpečí zaměstnání pro dva pěstitele na jeden měsíc. Záchranou přírodního prostředí pomáhá projekt zachovat domov gorilám, šimpanzům, mnoha dalším druhům primátům i všem ostatním neméně úžasným tvorům, kteří v oblasti Konžské demokratické republiky žijí.

Více informací se dozvíte na webových stránkách The Gorilla Organization.

autor: Marina Vančatová
Spustit audio
Projekt Odhalení