Praha - park Cibulka

28. srpen 2009

V Praze 5 v Košířích, na svazích Košířského údolí nad Plzeňskou ulicí leží romantický park, typu okrasného statku, usedlost Cibulka, která byla roku 1958 prohlášena za kulturní památku. Park má rozlohu zhruba 20 hektarů.

Historie místa sahá až do 14. století, kdy zde býval hospodářský dvůr s vinicemi, ovocným sadem a polem. Usedlost nese jméno po staroměstském měšťanovi. Blažej Cibulka z Veleslavína ji měl v držení v 16. století. V roce 1817 koupil Cibulku passovský biskup kníže Leopold Leonard Thun-Hohenstein, který celý areál nechal přestavět na své letní sídlo. Byla přestavěna jak samotná usedlost na empírový zámeček, tak také přilehlý anglický park, který vycházel z přirozených přírodních dispozic místa, se sochami, různými drobnými stavbami a jezírky. Zahradní plochy byly pravidelně členěny. Oproti tomu, rozličné stavby evokovaly lidskou pomíjivost, daleká místa i odešlé časy.

Pravděpodobně roku 1822 vznikl tzv. Čínský pavilon, značený i jako Čínský mlýn. Patrová osmiboká stavba vycházela z čínské architektury a na boku bylo umístěno točité schodiště. Před ním kdysi stávala měděná socha Číňana, která se s větrem otáčela. Další pohyblivá socha bývala u kamenné zříceniny s umělou jeskyní. Šlo o sochu rytíře v brnění. Téhož roku byl postaven pomník (klasicistní stéla s reliéfem) biskupa Thuna. Vytvořil ho Václav Prachner. Ve východní části zahrady jsou dva vstupní osmiúhelníkové altány a ze severu od zámečku je ještě vidět vyhlídková terasa. Bývaly na ní sochy čtyř Číňanů.

Torzo Čínského pavilonu

V době největší slávy této usedlosti ji navštívil roku 1824 císař František I. Na jeho počest zde byl umístěn tentýž rok Toskánský sloup s pamětní deskou. Původně měl na svém vrcholu kamennou kouli s císařským orlem. Ze západní strany ke dvoru přiléhala kdysi růžová zahrada. Do dnešních dnů se v parku zachovala alespoň rozhledna, romantická zřícenina s novogotickou poustevnou a jeskyně s názvem Dantovo peklo se sochou Škrtič. U jezírka je sousoší Diany se psy. Kdysi bývalo v antikizujícím chrámku, který byl roku 1959 zničen bouří a odstraněn.

V 70. letech 19. století byl výstavbou železnice areál Cibulky zmenšen a hranice parku končila tratí. Ve 20. letech 20. století koupila od majitele J. Hyrouse Cibulku, která měla v té době celkovou výměru 58 ha, pražská obec. O park se staral lesní odbor a ten provedl nové výsadby. Zejména na zamokřených plochách byly zasázeny mladé jasany. V letech 1929-30 byl částečně opraven i zámeček. Po roce 1929 obec povolila vykácení mnoha staletých dubů.

Roku 1957 došlo během dvou let v akci Z k realizaci některých drobných prací a oprav, místo ale stejně chátralo. Roku 1972 byly zrestaurovány některé sochy. První práce na jeho současnou obnovu započaly s rokem 2005. Rekonstrukce jezírka pod sochou Diany byla dokončena v červnu 2006. Jezírko dostalo i nový oválný tvar a je jednou z kouzelných dominant místa, obzvlášť na podzim, kdy se v jeho vodě odráží koruny stromů s barevným listím. Byla zde postavena nová hráz, přeliv a stavidlo. Od cesty vznikl přes dřevěný altán a přes hráz jezírka příjemný průhled na sochu Diany. Zajímavé je, že veškeré kamenné konstrukce byly vystaveny z křemitého porfyru, který je strukturou i barvou podobný pískovci. Právě ten je původním kamenem této lokality.

Jezírko po obnově

Vodní prvky Cibulky doplňuje ještě potok a tři studánky. Potok je lemován olšemi lepkavými. Ostatní dřeviny jsou podobné sortimentu dřevin okolní krajiny, takže tu najdeme především statné duby letní i zimní, javor mléčný, jasany ztepilé, lípy srdčité i velkolisté, habry obecné, klen i babyku. Zajímavostí je lípa kavkazská nedaleko od rybníčku.

Množství nových výsadeb stromů je realizováno na loukách pod Čínským pavilonkem. Místo je magické, nabité energií dávných dob. Snad se jednou do něj časy slávy a prosperity vrátí. Dnes je vhodné k dlouhým procházkám a rozjímání, každý jeho kout připomíná zub času a dny dávno minulé.

autor: Ivana Filipová
Spustit audio