Praha - Ctěnice, zámecký park

1. listopad 2009

Městská část Vinoř leží na samém okraji severovýchodní části hl.m. Prahy v mírně zvlněné krajině. Ze zdejších přírodních a krajinných prvků je nejznámější přírodní rezervace Vinořský park, ta dále na jih přechází do přírodní památky Satalické bažantnice. Dalším místním krajinotvorným prvkem jsou pásy lesa lemující Vinařský potok a také Ctěnický háj, ležící na severu Vinoře, na východ od Ctěnického zámku, jenž je obklopen parkem.

První doklady o Ctěnicích pocházejí již z roku 1286, kdy se píše o vodní tvrzi. Dodnes zde stojí stará drábovna. Další zmínka o tvrzi v dnešních Ctěnicích pochází z roku 1372, kdy byl jejím majitelem pražský měšťan Jan Zeiselmeister. Od té doby má budova pětiúhelníkový charakter, který lze vidět z chodby v prvním patře zámku směrem na nádvoří. Majitelé zámku se často střídali. Ze slohů zde dnes převládá umírněné pozdní baroko. Objekt s hospodářskými budovami značně poškozený převzala Pražská informační služba a od roku 1994 započala s jeho obnovou.

V roce 2000 zde byla otevřena stálá expozice kočárů. V rozměrných místnostech s vysokými stropy a dřevěnými krovy je instalováno devatenáct kočárů a saní zapůjčených ze sbírek pražského arcibiskupství a čtyř muzeí: hlavního města Prahy, poštovního, technického a zemědělského.

O zámecké zahradě, později parku, mnoho zmínek není. Již v 18. a 19. století byl zdejší zámecký park dokladem nenáročné zahradní úpravy formálního i krajinářského charakteru s užitkovou částí. Ve 20. století zde býval značně zdevastovaný a zarostlý park. Dnes je po revitalizaci přehledný, jednoduchý, i tak ale se spoustou příjemných průhledů a romantických zákoutí.

Kočárovna ve Ctěnicích, stálá expozice kočárů funguje od roku 2000.

Hlavní osa východ - západ je založena řadou jabloní bývalého sadu a křížena několika příčnými osami propojujícími pravidelnou část zahrady s částí krajinářskou. V závěru hlavní osy východ - západ je vysazen bosket čtvercového půdorysu, formovaný starými odrůdami jabloní.

Zámecký park ve Ctěnicích získal roku 2006 na Grand Prix Architektů ocenění při přehlídce nejlepších architektonických prací na území České republiky v kategorii krajinářská a zahradní tvorba. Jednalo se o projekt autorů Davida Rudíka, Tomáše Jiránka, Vlastimila Koupala a Adély Jiránkové. Autoři respektovali místní reliéf krajiny a shodli se na zachování kontrastu anglického romantického parku a francouzské zahrady. Obě části od sebe dělí Ctěnický potok a jezírko. Kousek za jezírkem je dřevěná lávka a za ní se k zemi sklání stará vrba s mnoha kmeny. Bývá středem zájmu dětí, které si z ní dělají prolézačku.

Dominantou celé plochy parku je přísné stromořadí jabloní, které doplňují nové budovy, ale i skleník, užitkové stavby a zahradnictví. Nic z původních pohledů nebylo narušeno, naopak park vhodně doplnily nově přidané prvky jako altánek, kde se konají svatby, nebo kamenné mostky a zahradní nábytek.

Za místním jezírkem je nově přidán altán, kde se často konají svatby...

Byly dosazeny domácí dřeviny. Velké průměry kmenů zde mají velmi staré lípy. Plocha terasy je umocněna na jižní straně stávající terénní hranou se zahradním altánem v jejím závěru. Na straně severní ohradní zdi parku je vložena alej z javorů klenů. V rámci celé rehabilitace parku byla zvýrazněna právě jednoduchost řešení. Proto zůstal i cestní systém v duchu původní komunikační osy a byl nově nasvětlen. V bývalé sýpce je dnes umístěn zámecký hotel, v areálu zámku jsou konferenční prostory s plným technickým vybavením, nejen zahradní altán ale i zámecká kaple je vhodným místem pro svatební obřady. Ctěnický areál nabízí také projížďky kočárem a dokonce možnost výuky jízdy na koni.

autor: Ivana Filipová
Spustit audio