Požehnání a zlořečení

14. únor 2010

Biblický text: Jeremjáš 17,5-8. Host pořadu: starozákonník Petr Chalupa, docent Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.

Toto praví Hospodin: „Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody.“

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu