Povolání apoštolů

22. leden 2012
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Apoštolové na Staroměstském orloji

Biblický text: Markovo evangelium 1,14-20. Host pořadu: Jáchym Gondáš, kazatel sboru Bratrské jednoty baptistů v Praze Na Topolce.

Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu." Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio