Podstata evangelia

18. prosinec 2011

Biblický text: Římanům 16,25-27. Host pořadu: Petr Pokorný, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista: v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno, nyní je však zjeveno prorockými Písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou. Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio