Podobenství o domu na skále a o domu na písku

15. únor 2015

Biblický text: Matoušovo evangelium 7,24-27;Host pořadu: Karel Satoria, katolický kněz působící v Dobříši

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nespadl, neboť měl základy na skále.

Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu