Plzeňští sokoli: Mláďata definitivně opustila hnízdo

17. červen 2002

Všechna mláďata jsou definitivně mimo hnízdo a v současné době jsou plně letuschopná. V pátek jsme je všechna tři pozorovali, když seděla na štítu kostela a přilétla k nim Anna s kořistí. Pochopitelně ji získal ten nejrychlejší a pohled na celou rodinu na obloze byl potěšující. Ani se nechce věřit, že mláďata jsou po několika dnech schopna dokonalého letu a přebírání potravy ve vzduchu.

Další osud mláďat se bude měnit během několika dalších týdnů, kdy opustí svoje rodné teritorium a rozletí se do světa. Vzhledem k letovým schopnostem sokolů se mohou posunout na nové hnízdiště vzdálené i několik set kilometrů. Pokud by se objevila na ornitologům známém hnízdišti, dají se identifikovat pomocí kombinace barevných kroužků. Mláďata překonala nejkritičtější období hnízdění a s výjimkou karambolu Elišky proběhlo jejich vylétnutí bez problémů. Doufejme, že jim bude v dalším životě přát štěstí.

autor: jh
Spustit audio