Písty - písečný přesyp, přírodní památka

1. červen 2009

Povrchnímu cestovateli by se mohlo snadno zdát, že Polabská nížina nabízí jen velmi málo přírodních krás, které by na svých cestách krajinou mohl obdivovat. Ale ti, kteří sem při svém putování zabloudí, vědí své. Například Písty u Nymburka rozhodně patří mezi pozoruhodná místa.

Přibližně uprostřed cesty mezi Nymburkem a Sadskou se nachází místo na naše geografické poměry poněkud netypické. Poušť. Rozlehlostí pochopitelně nemůže konkurovat svým jižněji položeným sestrám, ale přesto je úkazem více než překvapujícím. Na ploše 3,7 hektaru se zde nachází jeden z posledních dochovaných písečných přesypů ve středních Čechách. Leží v nadmořské výšce 180 až 190 metrů nad mořem a za chráněné území byla tato lokalita vyhlášena už v roce 1951.

Hlavním důvodem, proč byla zřízena ochrana Píst, je poměrně velmi dobře zachovaná pohyblivá duna vátého písku, kde se vyskytuje řada pískomilných rostlinných druhů, např. kolenec Morisonův (Spergula morisonii), paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), smělek sivý (Koeleria glauca), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), nebo kostřava písečná (Festuca psammophila). Nedaleko přesypu lze nalézt rovněž i vřes obecný (Calluna vulgaris) a pavinec horský (Jasione montana).

Význam místa je dán i z hlediska entomologického a mykologického. Rostou tu například hvězdovka límečková (Geastrum striatum), kořenitka nadmutá (Rhizina undulata) nebo vzácná škárka hvězdicovitá (Mycenastrum corium). Na písečné ploše se vyskytuje v hojném množství dravý svižník lesní (Cicindela sylvicola), který dorůstá délky až 1,5 cm. Vyskytuje se zejména na suchých písčitých stanovištích, jako např. na lesních cestách v předhořích a pahorkatinách. Dalším zástupcem je mravkolev běžný (Myrmeleon formicarius), který se vyskytuje v suchých písčitých půdách v lesostepních oblastech. Přes den se převážně ukrývá v blízké vegetaci a večer vylétá. V písku nebo sypké půdě si hloubí nálevkovitou jamku, na jejímž dně se ukrývá a s otevřenými kusadly číhá na drobný hmyz, zejména mravence. Jinak zde nebyly zjištěny žádné vzácné druhy živočichů, které by byly na toto chráněné území vázány. Přes přesyp pouze přecházejí, nebo přelétají běžné druhy lesních savců a ptáků.

Písty - písečný přesyp

Bohužel část území byla v minulosti nevhodně zalesněna zejména nepůvodními druhy dřevin, jakými jsou například borovice banksovka (Pinus banksiana) nebo dub červený (Quercus rubra). Vyskytuje se zde i borovice lesní (Pinus sylvestris), trnovník akát (Robinia pseudacacia) i bříza bělokorá (Betula pendula). Díky tomu se pouze na části území nachází plochy volného písku. I tak však jeho rozloha každého překvapí.

Na ploše písečného přesypu se pravidelně provádí nutné zásahy, které mají za cíl zabránit zarůstání otevřené duny. Na okraji lesa totiž díky zastínění dochází k zazemňování a náletu mezofilních rostlin. Odstraňují se tedy opady ze stromů, mech, travní drny a nálety.

Písty - písečný přesyp

A jak vlastně došlo ke vzniku tak atypického písečného jevu? Jeho původ sahá hluboko do prehistorických čtvrtohor, kdy řeka Labe přinášela svým proudem nánosy štěrku a písku. Koryto se však často měnilo a vítr postupně ze štěrkopískové terasy vyvál jeho nejjemnější části a nahromadil je do kopcovitých útvarů - dun. Ty se pak pomalu pohybovaly, stejně jako duny v pouštích nebo na pobřeží. V Polabí je většina dun porostlá lesem a tím vlastně zakonzervovaná a ochráněna před postupnou likvidací.

Dopravní informace
Lokalita je velmi dobře dostupná autem. Nachází se na okraji obce Písty, v těsném sousedství vilové zástavby. Přesto je však oázou klidu a osvěžení. Zaparkovat je možné mezi domy a dojít pěšky necelých sto metrů.

Doporučení
Kromě písečného přesypu stojí za to projít si přilehlý les, případně navštívit nedaleké jezero u Sadské.

Občerstvení
Jak v Sadské, tak v Nymburku najdete dostatek kvalitních stravovacích zařízení.

autor: Martin Lejsal
Spustit audio