Phonograph

6. říjen 2010

Historie záznamu zvuku sahá do poslední čtvrtiny 19. století.

První přístroj, který byl schopen zaznamenávat zvuk, vynalezl a zkonstruoval Thomas Alva Edison v roce 1877. Patentován byl o rok později. Do výroby pro širší použití se však dostal až o 10 let později.

V samých počátcích byl zvuk zaznamenávám na fonoválečcích pokrytých tenkou cínovou fólií. Později se více osvědčila hmota podobná vosku. První komerčně vyráběné válečky obsahovaly záznam hudebních vystoupení. Do dnešní doby se uchovaly válečky se záznamy vystoupení operních pěvců.

Phonograph na snímku vyrobila německá firma Excelsior a do plzeňského rozhlasového muzea byl zapůjčen ze sbírek Západočeského muzea v Plzni.

Spustit audio