Ornitologové učí studenty, jak chránit polní ptáky

17. březen 2015

Česká společnost ornitologická představila na Střední zemědělské škole v Přerově nový výukový program, zaměřený na ochranu ptáků zemědělské krajiny.

Studenti se seznámili s koroptví polní, čejkou chocholatou, skřivanem polním a dalšími typickými ptačími druhy zemědělské krajiny, kterých při současném zemědělském hospodaření stále ubývá. Současně se dozvěděli, jak mohou ptákům pomoci zemědělské dotace nebo drobné změny v hospodaření.

Z české krajiny mizí dříve běžné druhy ptáků, kterým nevyhovuje současná zemědělská praxe. Asi nejznámějším zástupcem těchto druhů je koroptev polní. V rekordním roce 1935 se ulovilo více než 2,5 milionu koroptví, dnes je chráněná zákonem a z mnoha oblastí zcela vymizela. Mezi další dlouhodobě ubývající druhy patří čejka, skřivan nebo chřástal polní.

„Zemědělská krajina i způsoby hospodaření se za posledních 60 let dramaticky změnily. Pestrou mozaiku políček nahradily jednolité lány, meze jsou rozorané, louky odvodněné, monstrózní stroje vystřídaly zvířata a konvenční zemědělec dnes nemůže hospodařit bez chemie. Takové zemědělství většině ptačích druhů nevyhovuje a nelze se divit, že ptáků ubývá. Praktické zkušenosti některých farem ze západní Evropy přitom dokazují, že je možné hospodařit se ziskem a současně chránit přírodu. Základem je mít chuť pomoci a efektivně využívat zemědělských dotací,“ přibližuje problematiku Václav Zámečník, zemědělský specialista ČSO.

Koroptev polní

„Jednou z nejdůležitějších cest k řešení nepříznivého vývoje zemědělské krajiny je oslovit a zaujmout novou generaci zemědělců,“ zdůrazňuje lektorka výukového programu Pavlína Vymazalová. „Program proto cílíme na studenty středních zemědělských škol a o problémech jen nehovoříme, ale bereme studenty i ven, kde jim ukazujeme vše názorně a v praxi.“

A jak popisují své zkušenosti sami studenti? „Přednáška byla velmi poučná, k dispozici zajímavé podání daného tématu, spousta aktivit, skupinových prací a her, které se nám líbily,“ popsal v anonymním hodnocení jeden z účastníků programu.

Čejka chocholatá

Výukový program zaujal i učitelku Hanu Učíkovou: „Při tomto programu jsem cítila z řad studentů skutečný zájem. Většina žáků žije na venkově, prostředí zemědělské krajiny znají a zajímají se o životní prostředí v místě, kde žijí. Určitě byl program velmi přínosný.“

„Součástí výukového programu, který zatím nabízíme středním školám v Olomouckém kraji, jsou i exkurze za akrobatickým letcem čejkou chocholatou a tajemným obyvatelem luk chřástalem polním. Zemědělská krajina je však ohrožena po celém území státu, proto je třeba osvětově působit ve všech krajích. Rádi zájemcům o problematiku vypomůžeme, stačí kontaktovat Českou společnost ornitologickou,“ uzavírá Václav Zámečník.

Skřivan polní

Akce probíhá ve spolupráci s Moravským ornitologickým spolkem a byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce.

autor: ČSO
Spustit audio