Okupace den za dnem, hodinu po hodině

5. srpen 2008

Co se dělo jen několik hodin před okupací? Jak postupovala vojska zemí? A jak se dařilo Československému rozhlasu udržovat vysílání v chodu?

ÚTERÝ 20. srpna 1968

15.00 Rozhlasové noviny Československého rozhlasu obsáhle citují z deníku Financial Times, který hodnotí východoevropské komunistické strany. Zaznívá hodnocení z hamburského deníku Die Welt, že Československo se vyvíjí jako stát, který by mohl být mostem mezi Západem a Východem.

17.00 Zpravodaji Československé tiskové kanceláře v Budapešti volá anonymní hlas a sděluje mu, že o půlnoci začne obsazování ČSSR. Žádá o okamžité předání této informace vojenskému přidělenci zastupitelského úřadu.

18.10 Československý velvyslanec v Maďarsku J. Púčik posílá do Prahy depeši s informací od zpravodaje ČTK.

19.00 Rozhlasové noviny Československého rozhlasu přinášejí úryvek z projevu místopředsedy vlády Gustáva Husáka: "Jsou lidé, kteří se zalekli nového větru, který u nás v Československu od jara zavál. Každou chvíli poukazují na taková a taková nebezpečí, která tu jsou. A pokoušejí se přivřít dveře pro zdravý proud vzduchu do našeho politického a veřejného života. Ne že by sem tam nebyly přehmaty. Jsou, stávají se, ale nejsou rozhodující pro dnešní situaci. Tyto obavy těchto 'zachránců' situace vyplývají spíš ze strachu ze svobody, z demokracie, ze strachu o vlastní místo, křeslo, ze strachu před lidmi. Chápu, že lidé, kteří si v posledních 15-20 letech zvykli na jiné metody, na jiné způsoby, se ne vždy, nebo ne všichni, cítí dobře v takovéto demokratické atmosféře. Ale na to si už bude potřeba zvyknout. Nevím, proč bychom se dnes měli obávat dát lidem v našem vyspělém národě a vyspělém státě daleko víc možností podílet se na správě v obcích, okresech, městech, dát jim možnost samosprávy v závodech, na dědinách, v rámci družstev anebo jiných forem, v rámci společenských organizací, politických organizací... (...) Jsou tu tendence zbrzdit tento demokratizační proces, trochu ty dveře zavřít. (...) Jsem přesvědčen, že tento nový proud, představovaný soudruhem Dubčekem, je tak silný v českém a slovenském národě, že není síly, která by ty dveře zavřela, aby nás někdo dostal zpět, nebo nám uzavřel další vývoj a další perspektivy," řekl Husák v Žiaru nad Hronom před hutníky ze Závodů SNP.

22.00 Na ruzyňském letišti přistává sovětský civilní speciál AN-24 z Moskvy. Ve dvě hodiny ráno začne řídit přistávání sovětské vojenské letky.

22.00 Rozhlasové noviny Československého rozhlasu. Připomínají stanovisko Gustáva Husáka. Zaznívá také oznámení, že sovětská cestovní kancelář Sputnik bez udání důvodu zrušila příjezd dalších skupin mládeže do Československa. Jako tečka zaujala moderátora zpráva o pozorování UFO v Santiago de Chile. "Stejně by mě zajímalo, jak by demokratizační proces ovlivnilo zjevení se létajících talířů nad Prahou," uzavírá moderátor.

23.00 Vojenské jednotky pěti zemí (SSSR, PLR, MLR, NDR, BLR) překročily hranice Československa. V první fázi šlo přibližně o 200 000 vojáků. Jejich počet posléze stoupl na více než půl milionu.

23.30 K prezidentovi republiky se objednává sovětský velvyslanec Stěpan Červoněnko a sděluje mu, že vojska pěti zemí překročila hranice státu.

23.40 Předseda vlády Oldřich Černík oznamuje na schůzi předsednictva komunistické strany, že je země okupována.

STŘEDA 21. srpna 1968

01.30 Československý rozhlas ústy hlasatele Vladimíra Fišera vysílá na stanici Praha a na všech připojených vysílačích upozornění, aby posluchači nevypínali přijímače, probudili své sousedy a vyčkali důležité informace, která se v brzké době objeví ve vysílání.

01.45 Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje provolání k občanům. Čtyři členové hlasují proti.

01.55 Československý rozhlas vysílá provolání předsednictva ÚV KSČ, které odsuzuje okupaci. Oznámení je po prvních větách přerušeno, neboť jsou na příkaz ředitele Ústřední správy spojů Karla Hoffmana vypnuty vysílače. Prohlášení je slyšet zřejmě jenom v rozhlase po drátě. Opakováno je znovu ve 2.30 hod.

02.00 Minutu po minutě přistávají na ruzyňském letišti těžké letouny AN-12 se sovětskými vojáky a bojovou technikou.

Mezi 03.00 a 04.10 Sovětští vojáci dorazili do budovy předsednictva vlády, do 19.00 v budově zadržují Hamouze, Štrougala, Bočka a Oldřicha Černíka. "Do kanceláře vešli tři řadoví vojáci námořní pěchoty a jeden civilista, šofér velvyslanectví SSSR, zřejmě pracovník NKVD a odvedli je do suterénu," popsal noční dění Mladý svět. Premiér Černík byl odvezen neznámo kam, údajně na sovětské velvyslanectví.

04.00 Sovětské obrněné vozy před budovou sekretariátu ÚV KSČ. Vojáci obsazují budovu, do pozdního odpoledne v ní zůstává internována řada vedoucích funkcionářů strany.

04.30 Provoz vysílačů se podaří obnovit. Československý rozhlas zahajuje ranní provoz, znovu vysílá noční prohlášení k občanům a další zprávy o vstupu cizích vojáků na území Československa.

Těsně před 05.00 Poprvé se na vlně 210 metrů ozvala nelegální stanice Vltava, která okupaci podporovala.

05.11 Československý rozhlas upozorňuje, že nelegální vysílač Vltava na vlně 197 metrů, hájící špatnou češtinou a slovenštinou okupaci, nemá s rozhlasem nic společného. Během rána jsou ve vysílání slyšet sovětské letouny, přelétávající nad budovou na Vinohradech.

asi 06.00 Osobní vzkaz Alexandera Dubčeka pracujícím: nastupte do zaměstnání.

před 07.00 Okupující vojáci rozstříleli fasádu Národního muzea v domnění, že útočí na rozhlas (podle jiných pramenů na parlament).

07.20 Tanky na Vinohradské třídě. Zaměstnanci sledují situaci ze střechy budovy, odkud hlásí, že se lidé pokoušejí vojska zastavit barikádami z osobních a nákladních aut.

před 07.30 Vojáci pálí z kulometů a samopalů do oken rozhlasu i fasád okolních budov. Neznámý člověk proráží nádrž jednoho z tanků, ten vzplane a požár přeskakuje na obytný dům na rohu Balbínovy a Vinohradské ulice v těsné blízkosti rozhlasu.

07.45 Střelba na dvoře a v budově Československého rozhlasu proniká do slov hlasatelů, mezi nimiž je mj. také Jiří Dienstbier. Rachot blížících se tanků je slyšet ve vysílání. Občané jsou opakovaně nabádáni k zachování klidu. Z vysílání zní hymna.

07.45 Vycházejí zvláštní vydání deníků.

08.12 Československá televize vysílá prohlášení Československé akademie věd, která odsoudila vpád vojsk do země.

08.15 Z Československého rozhlasu zaznívá výzva prezidenta republiky k zachování klidu.

08.55 Vysílání pražského rozhlasu se dočasně odmlčelo za střelby samopalů sovětské pěchoty.

mezi 9.00 a 11.00 Sovětská tisková agentura TASS vydává prohlášení, že okupační vojska "přijela na pomoc bratrskému československému lidu na obranu socialistického řádu proti kontrarevolučním silám". TASS tvrdí, že se tak stalo na základě žádosti nejmenovaných představitelů KSČ a státu. Mimořádně se schází předsednictvo Národního shromáždění, požaduje okamžité stažení vojsk ze země.

asi v 11.00 Československý rozhlas obnovuje v nouzových podmínkách vysílání z pohotovostního pracoviště na Žižkově. Postupně buduje náhradní síť krajských vysílačů.

kolem 12.00 Ze skrytého studia v budově na Vinohradské se ozývá Jiří Dienstbier. Kromě něj se u mikrofonu střídají například Sláva Volný, Jan Petránek, Karel Jezdinský, Ondřej Neff, nebo Eva Kopecká.

ODPOLEDNE Rumunsko a Jugoslávie odsuzují invazi, šest zemí (Kanada, Dánsko, Francie, Paraguay, Velká Británie, USA) požaduje svolání Rady bezpečnosti OSN. Vláda zasílá protestní nóty okupujícím zemím.

14.30 Národní shromáždění přijímá prohlášení, v němž odsuzuje okupaci země.

15.00 SEČ Schází se Rada bezpečnosti OSN. Sovětský delegát Jakub Malik prohlašuje, že "život v ČSSR probíhá normálně a všechny instituce svobodně fungují".

16.30 Obsazeno ostravské studio Československého rozhlasu.

VEČER Prezident Ludvík Svoboda jedná se členy vlády na Pražském hradě o dalším postupu.

kolem 21.00 Ústřední ředitel Československého rozhlasu Zdeněk Hejzlar se vrátil ze služební cesty do Bratislavy. Ihned vystoupil ve vysílání. Posluchače ujistil, že vysílání bude pokračovat.

21.50 Po jednáních s velitelem sovětských vojsk uvolněno ostravské studio Čs. rozhlasu. Krátce poté se opět ozývá posluchačům.

23.40 Čtyři tanky obsazují rohy Václavského náměstí, ulice Politických vězňů a Opletalovy ulice. Před budovou ČTK zastavuje deset vozů s okupanty, kteří následně obsazují všechna pracoviště, vypínají dálnopis a zakazují zvedat telefony. Na zaměstnance agentury hodinu míří samopaly.

ČTVRTEK 22. srpna 1968

01.00 Zaměstnanci ČTK jsou nuceni opustit budovu.

Moskevská Pravda píše na základě zprávy TASS, že "mnozí českoslovenští občané vyslovují vojákům spojeneckých armád vděčnost za včasný příchod na pomoc v boji proti kontrarevolučním silám".

02.00 Končí vysílání Československého rozhlasu z vinohradského studia.

02.00 SEČ New York - Po vystoupení československého zástupce v OSN dr. Jana Mužíka odročuje Rada bezpečnosti svou první schůzi.

07.00 Budova rozhlasu na Vinohradské je zcela obsazená, všichni zaměstnanci ji museli opustit.

09.00 V tanky obklíčené budově zasedá Národní shromáždění, jedná až do 27. srpna. Přichází informace, že část státních představitelů je nezvěstná.

11.08 Svolán 14. sjezd ÚV KSČ, původně plánovaný na 9. září. Přijímá řadu prohlášení a výzev. Úvodní prohlášení je posléze samostatně natočeno a šířeno na gramodeskách. Pokud se k němu v následujících letech někdo přihlásil, čekaly ho problémy.

17.00 Československý rozhlas žádá Pražany, aby upustili od zamýšlené demonstrace na Václavském náměstí. Lidé se skutečně v klidu rozcházejí.

19.30 SEČ Přerušeno zasedání Rady bezpečnosti.

22.00 SEČ Zasedání Rady bezpečnosti pokračuje.

22.00 Zasedá nový ústřední výbor KSČ, zvolený na 14. sjezdu.

PÁTEK 23. srpna 1968

03.00 SEČ Sovětský delegát v Radě bezpečnosti OSN Jakub Malik vetuje rezoluci Velké Británie a Spojených států, která odsuzovala vpád do Československa a žádala okamžité stažení vojsk. Před vetováním prošla rezoluce 10 hlasy, tři státy (Indie, Pákistán, Alžírsko) se zdržely, proti byl Sovětský svaz a Maďarsko. Kanada po vetu podala okamžitě další návrh.

Ráno odlétá prezident Ludvík Svoboda s doprovodem na jednání do Moskvy.

11.20 Letadlo s Ludvíkem Svobodou přistálo na Vnukovském letišti v Moskvě.

12.00 Na základě výzvy ze 14. sjezdu začala hodinová generální stávka na protest proti okupaci, připojila se k ní celá republika.

Lidé v průběhu dne odstraňují, ničí a přemalovávají orientační cedule, domovní čísla a názvy ulic, aby ztížili cizím vojskům pohyb.

ÚV KSČ odvolal vedoucího redaktora Rudého práva Oldřicha Švestku.

22.00 V hlavní městě vyhlášeno stanné právo a zákaz vycházení.

23.30 Na už třetím zasedání Rady bezpečnosti znovu vystupuje jako první řečník československý delegát Jan Mužík. Požaduje okamžité ukončení okupace.

SOBOTA 24. srpna 1968

06.00 Konec stanného práva v Praze.

Ministr zahraničí J. Hájek seznamuje v New Yorku Radu bezpečnosti OSN se situací v Československu.

Od rána jsou v Praze k dispozici gramodesky s prohlášením čtvrtečního sjezdu ÚV KSČ.

Červený kříž oznamuje, že vojska uzavřela nemocnici v Praze-Krči.

V noci přišlo od prezidenta poselství z Moskvy, jednání se už účastní Alexander Dubček, Oldřich Černík a Josef Smrkovský.

V nočních hodinách se na zahradě sovětského velvyslanectví objevily čtyři přenosové televizní vozy a chystaly se na vlastní vysílání.

NEDĚLE 25. srpna 1968

Rozhlas a tisk uveřejňují prohlášení ÚV KSČ o situaci v zemi a úkolech pro funkcionáře.

Středočeský list Svoboda informuje, že v pražských nemocnicích bylo od začátku okupace ošetřeno 328 lidí, převážně se střelnými poraněními, osm jich zemřelo.

21.45 Další stručný vzkaz z Moskvy pro vládu.

PONDĚLÍ 26. srpna 1968

09.00 Začala další celostátní stávka, trvala 15 minut. V Bratislavě začal mimořádný sjezd Komunistické strany Slovenska, skončil 29. srpna.

ÚTERÝ 27. srpna 1968

Časně ráno se vrátili představitelé státu z Moskvy.

09.15 V rozhlase promlouvá Josef Smrkovský, z jeho řeči není zřejmé, jak jednání dopadla.

10.30 Do budovy parlamentu přišel po příletu z Moskvy předseda Národního shromáždění Josef Smrkovský.

Po 15.00 Rozhlas vysílá informaci o výsledcích jednání v Moskvě, k občanům promlouvá prezident Ludvík Svoboda.

17.30 Československý rozhlas vysílá projev Alexandera Dubčeka.

Československá delegace se nadále neúčastní jednání v Radě bezpečnosti OSN o situaci v zemi.

STŘEDA 28. srpna 1968

Národní shromáždění dopoledne přijímá zásadní prohlášení k obsazení Československa.

ČTVRTEK 29. srpna 1968

V Československém rozhlase promlouvá Josef Smrkovský. Uzavírá tím sérii projevů k výsledkům jednání v Moskvě.

SOBOTA 31. srpna 1968

Z výkladních skříní a ulic mizí plakáty a hesla. Gustáv Husák konstatuje, že odchod okupantů se nebude počítat na léta, ale na měsíce.

Vojáci se stáhli z budovy ÚV KSČ.

Zpěvačka Marta Kubišová pro Mladou frontu: "Když budu zpívat, tak vždycky předtím zakřičím: Za Dubčeka! V případě, že bych nemohla zpívat pro naše lidi, tak si normálně dám inzerát, jestli by si mě někdo nevzal a budu prát a vařit." Podobně v anketě odpovídají Petr Spálený, Petr Novák a Eva Pilarová.

"Lidé, nestůjte zbytečně frontu na iluze," vzkazuje čtenářům Mladá fronta v přehledu zpráv z hlavního města.

Chronologie vznikla na základě dobového tisku, informací ve vysílání Československého rozhlasu, vzpomínek pamětníků a dalších pramenů. Přes maximální pečlivost, věnovanou sestavení tohoto kalendáře, mohou být některé časové údaje s ohledem na povahu událostí nepřesné.

autor: Filip Rožánek
Spustit audio