Odhalena další rozsáhlá síť obchodující s gorilím masem

16. září 2009

Tajné vyšetřování, vedené ochranářskou skupinou Endangered Species International (ESI), zjistilo, že až dvě gorily týdně jsou zabity a prodávány spolu s dalším masem divokých zvířat v Kouilou, příbřežní oblasti republiky Kongo-Brazzaville. Síť napojená na pytláky je rozsáhlá. Části těl zabitých lidoopů jsou překupníky transportovány dále po proudu řeky Kouilou a dostávají se až na trhy ve městě Pointe-Noire. Zprávu uveřejnila BBC.

První informace o fungování celého řetězce napojeného na pytláky byly zjištěny od prodejců na tržišti v Pointe-Noire, druhém největším městě země. V průběhu roku vyšetřovatelé navštěvovali trhy dvakrát měsíčně a zaznamenávání množství masa divoké zvěře, jenž je tu nabízeno na prodej. Pointe-Noire je místem, kde se většina masa prodá - představuje velké a výnosné odbytiště a není tak vzdálené místům lovu.

Pierre Fidenci, prezident společnosti ESI, v tiskové zprávě uvedl, že gorilí maso se tu prodává naporcované a uzené za cenu asi šesti dolarů za kus o velikosti "ruky", tedy asi půl kila. Ovšem skutečné gorilí ruce jsou tu také k dispozici. Pracovníci společnosti získali postupem času důvěru prodejců a obchodníků. Dozvěděli se, odkud všechno prodávané maso pochází - ze zalesněné oblasti ležící podél řeky Kouilou, asi 100 až 130 km od Pointe-Noire.

Tým ochranářů podnikl do těchto míst výzkumnou cestu na lodích, které používají překupníci, aby nevzbudili žádnou pozornost. Cestovali proti proudu řeky, fotografovali, nahrávali rozhovory z vesničany a postupně odhalovali rozsah pytláctví.

Spolu s touto prací se zaměřili také na terénní výzkum zjišťující početnost zdejších populací goril nížinných. Údaje vedou k domněnce, že tu žije posledních 200 jedinců. Odhady uvádějí, že každý měsíc je zabito 4 % goril z této populace (50 % ročně!). Pytláci navíc vraždí dospělé gorily v reprodukčním věku, z těch je nejvíce masa. Při takovém vývoji gorily z této oblasti během několika následujících let zmizí. ESI odhaduje, že v celém Kongu-Brazzaville je ročně na trhu prodáno maso přibližně 300 goril.

Projekt Odhalení se snaží pomoci osvětě podporující ochranu goril nížinných v republice Kongo-Brazzaville. Připravujeme distribuci Gorilích pohádek ve francouzském znění do tamních škol. Spolupracujeme s ochranářským projektem Thomase Breuera Club Ebobo. Thomas Breuer nás požádal o 1000 výtisků knížky gorilích pohádek pro Club Ebobo.
Jakmile na sbírkovém kontu Odhalení shromáždíme dostatečné prostředky, budeme se snažit vyhovět nejen jemu, ale také dalším organizacím, které by s naší knížkou rády pracovaly.

Pomoci při realizaci toho záměru nám můžete příspěvkem na účet 555 555 552/0800 anebo tím, že si koupíte některý z předmětů s logem Odhalení v naší prodejně.


Takové vyšetřování by ale nemělo význam, pokud by nevedlo k zastavení pytláctví a na něj vázaného obchodu. ESI vidí jedinou cestu - řešit problém na samém počátku řetězce, v místech, kde dochází k lovu. Snaží se poskytnout místním lidem alternativní zdroje obživy, považuje za důležité spolupracovat s lovci, aby se zabránilo lovení kriticky ohrožených druhů. Organizace připravuje spolu s dalšími nevládními organizacemi vzdělávací programy a usiluje o vytvoření chráněného území pro gorilí populace. Je to jediná možná cesta řešení také z toho důvodu, že místní zákony na ochranu přírody jsou nedostatečné, a existují-li nějaké, nejsou uplatňovány v praxi.

Zdroj: BBC Earth News

autor: Zuzana Šmejkalová
Spustit audio