Občanské fórum na politické scéně

1. prosinec 2014

Dva dny po vypuknutí sametové revoluce v Praze vzniklo politické hnutí Občanské fórum (OF). Jednalo se o jednotné opoziční hnutí, které mělo vyjednávat s tehdejší Československou vládou. Podobná organizace vznikla o den později i na Slovensku a jmenovala se Verejnosť proti nasiliu (VPN).

Ačkoli byl Václav Havel ve chvíli tvrdého zásahu na Národní třídě mimo Prahu, v neděli 19. listopadu již navštívil setkání zástupců všech opozičních iniciativ. Mítinku, který se konal v pražském Činoherním klubu, se zúčastnila řada nezávislých sdružení. Mezi jinými například: Charta 77, Československý helsinský výbor, Kruh nezávislé inteligence, nezávislí studenti, Hnutí za občanskou svobodu, československé centrum PEN klubu, někteří členové Československé strany socialistické, Československé strany lidové. Byli zde také bývalí a současní členové KSČ a mnozí další.

Ve večerních hodinách vzniklo OF

Ve 22 hodin hlavní představitelé Charty 77 založili Občanské fórum. Nejdůležitějším orgánem se stal Koordinační výbor, v jehož čele stanul Václav Havel. Ještě téhož dne vyšlo prohlášení, ve kterém signatáři důrazně požadovali odstoupení politiků, kteří byli "...bezprostředně spojeni s přípravou intervence pěti států Varšavské smlouvy z r. 1968..." Jednalo se o Gustava Husáka, Milouše Jakeše, Jana Fojtíka, Miroslava Zavadila, Karla Hofmanna a Aloise Indru.

Odstup, Štěpáne!

Vyzvali také ke složení funkce prvního tajemníka MV KSČ v Praze Miroslava Štěpána a federálního ministra vnitra Františka Kincla, protože "...jsou odpovědni za všechny zásahy, které policie v posledních měsících provedla pokojně manifestujícím občanům." Třetí bod se týkal zřízení vyšetřovací komise, která měla prozkoumat zásahy na Národní třídě, odhalit pachatele a navrhnout jejich potrestání. V této komisi měli být zastoupeni členové Občanského fóra. Posledním bodem deklarace byl požadavek, aby "...byli okamžitě propuštěni všichni vězňové svědomí, včetně těch, kteří byli zadrženi v souvislosti s posledními manifestacemi." Celý text prohlášení si můžete přečíst zde: Provolání OF.

Divoká hra pokračuje

Následující dny se Občanské fórum pustilo do dramatického vyjednávání s vládnoucí garniturou o rozsáhlých politických změnách. V neděli 26. listopadu v 11 hodin dopoledne se uskutečnila přelomová schůzka. V pražském Obecním domě se sešla delegace Ústředního výboru Národní fronty, vedená Ladislavem Adamcem, se členy Občanského fóra v čele s Václavem Havlem. Odpoledne na Letenskou pláň přišlo OF podpořit přes půl milionu občanů a OF zveřejnilo programové zásady Co chceme. V pondělí 27. listopadu se v celé zemi konala dvouhodinová generální stávka. Občané volali po zrušení vedoucí úlohy komunistické strany, demokratizaci veřejného života a podpořili požadavky OF a studentů. Komunistickému režimu zbývalo jen několik týdnů života...

26. 11. 1989 se prolomily ledy. Přeseda vlady Adamec (vpravo) se setkal s Václavem Havlem (vlevo).
autor: har
Spustit audio