O situaci v Praze

17. duben 2002

Uplynula první polovina dubna a letošní hnízdění sokolů na Týnském chrámu se zdá být čím dále méně pravděpodobné. Týna sice stále navstěvuje budku, někdy obden, jindy i dvakrát denně, ale jak v budce, tak i na okolních věžích jsme ji mohli pozorovat vždy pouze samotnou. Snad při některých delších absencích hledala v okolí vhodného partnera, snad ho pasivně vyhlíží ze středu města. Zatím se k ní žádný nepřipojil. A jedinečné období vhodné k založení hnízda neúprosně míjí. Sokolové patří v našich zeměpisných šířkách mezi časně hnízdící ptáky. Ve městech bývá navíc zahnízdění ještě poněkud uspíšeno vlivem stálé potravní nabídky a specifického mikroklimatu. Pár z Týnského chrámu snášel v uplynulých letech vajíčka i v první dekádě března (sehraný pár r. 1996), ale také až v první dekádě dubna (poprvé hnízdící Týna a Tycho v r. 2000). Nově sestavené a "nesehrané" páry, stejně jako páry, kde jeden nebo oba ptáci jsou právě dospělí, hnízdí zpravidla s časovým posunem. Pokud nedojde k zahnízdění v dubnu, hormonální změny vyvolané prodlužujícím se dnem a stimulované tokem, tak nutné pro snesení vajec a nastartování hnízdního chování, nenávratně až do příštího jara zmizí.

Pozorujte s námi co se bude dít v sokolí budce. Počátkem dubna se o ni ucházel párek poštolek, ale brzy "uznal", že sokoli jsou pro ně soupeřem "o několik váhových kategorií" výše. Poštolky již v tuto dobu obsadily svá hnízdiště na půdách, ve výklencích a vikýřích. Několik párů se zabydlelo přímo na Staroměstském náměstí, v úrovni střech okolních domů, tedy z hlediska sokolů o "několik pater níže". Budeme vás o nich informovat. Volné chvilky, kdy v okolí budky není žádný dravec, využívají všudypřítomní dotěrní holubi. Několikrát jsme mohli pozorovat, jak větší sameček budku pečlivě prohlédne, "zabydlí" a následně tam láká samičku. Oba pak hloubí ve výplni důlek.

Spustit audio