O projektu Sokoli v srdci velkoměsta

11. prosinec 2013

Přenos "Sokoli v srdci velkoměsta", nad nímž převzal záštitu primátor hlavního města Prahy ing. Jan Kasl, navazuje na obdobné projekty "Kristýna živě" (1998, přenos hnízdění čápů černých) a "Mládě milénia" (2000, přenos narození a prvních týdnů života vzácného nosorožce). Jeho cílem je umožnit nejširší veřejnosti nahlédnout do dění, které nelze jiným způsobem sledovat, a současně informovat o problematice ochrany vzácných a ohrožených sokolů stěhovavých a dravců vůbec.

Organizátorem projektu je Český rozhlas Online, který podpořila celá řada partnerů a sponzorů:

Ecsad Trade (kamerové systémy) Datasec (software) Cesnet (přenos dat, konektivita, hardware) Tendence (grafika) Hasičská vzájemná pojišťovna (pojištění)

Realizační tým projektu:

Miroslav Bobek Jiří Malina Jan Burger Lubomír Peške Ivo Hulínský Jan Petrů Bob Chutný Magdaléna Pilná Štěpán Kotrba Jiří Sládeček Tomáš Bělka

Sokoli hnízdící na severní věži Týnského chrámu jsou již od začátku března sledováni dvěma kamerami. Jedna je umístěna přímo v hnízdní budce a díky infračervenému přisvětlování je aktivní i v noci, druhá zabírá interiér věžičky s vchodem do budky. Videosignál je od kamer sveden kabely na ochoz věže a odtud je analogový videosignál bezdrátově, pomoci mikrovlnných pojítek, přenášen do domu U kamenného zvonu. Zde je na serveru s operačním systémem Linux digitalizován.

K vlastnímu vysílání videosignálu do internetu je rovněž používán server s operačním systémem Linux. Systém videa pro web vychází původně z volně šiřitelné verze WebVideo, která byla postupně upravena. Pro digitalizaci ani pro vysílání se tedy nevyužívají komerční systémy jako je RealVideo nebo WindowsMedia Stream, pouze "free software". Výhodou tohoto řešení je fakt, že každý uživatel s běžným internetovým prohlížečem dostane na svůj počítač záběr z kamery, i když je například připojen přes telefonní linku modemem nižší rychlostí než je 28.8k.

Uživatelům jsou nabízeny tři základní formáty:

1. Stream DIFF, což je v podstatě změnový gif. Výhodou tohoto formátu je, že se po určitou dobu přenášejí jen změny oproti předchozímu snímku, a to maximálně do 35 - 50 procentní velikosti původního obrazu.

2. Stream GIF je založen na stejném principu jako formát stream diff; vždy se však přenáší celý snímek.

3. Pushovaný JPEG vychází lépe barevně a má výhodnější kompresní poměr než stream gif. Nevýhodou je, že není podporován Internet Explorerem, ale pouze Netscape Navigatorem.

Internetové stránky projektu "Sokoli v srdci velkoměsta" byly vytvořeny v redakčním systému Českého rozhlasu, který využívá nejmodernějších internetových technologií.

Spustit audio