O Božích trestech a o neplodném fíkovníku

11. březen 2007

Biblický text: Lukáš 13,1 - 9 Host pořadu: biblista Jiří Beneš z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

<![CDATA[

O Božích trestech (Lukáš 13, 1 - 6)

Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl: "Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět?" Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo si myslíte, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete."

<![CDATA[

Podobenství o neplodném fíkovníku (Lukáš 13, 6 - 9)

Potom jim pověděl toto podobenství: "Jeden člověk měl na své vinici fíkovník; přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl.

Řekl vinaři: `Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu zem?´

On mu odpověděl: `Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit´."

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu