Nová odysea (středa 19. června 2002)

19. červen 2002

Řadu let jsme sledovali čápy černé a dozvěděli jsme se o nich snad všechno, co nám současná technologie umožnila se dozvědět. Kristýnu jsme jako první doprovázeli krok za krokem do zimovišť v západní Africe a monitorovali ji pak ještě víc než tři roky, ale také další černí čápi s "batůžky" vstoupili do povědomí odborníků i milovníků přírody. Nyní - poté, co jsme se věnovali jiným druhům - se k čápům černým vracíme. Brzo začne Nová odysea. V čem se bude lišit od té Africké? Především kulisami. Nebude se totiž odehrávat mezi Evropou a Afrikou, nýbrž v Asii. Plánujeme označit čápy černé na střední Sibiři a sledovat jejich tah na jih, snad do Indie, snad docela jinam. Kam poletí ale není zdaleka jediná otázka. Chceme se také dozvědět kudy poletí (vydají se přes Himaláje? Asi ne) a jaká bude strategie jejich migrace. Stejně jako v případě Africké odyseje bychom ale také rádi přinesli zprávu o životě lidí na čapích tahových cestách, v zimovištích - a samozřejmě i na sibiřských hnízdištích.

Nová odysea má dva organizátory: spolu s Českým rozhlasem se na ní zásadním způsobem podílí chomutovský Zoopark . Partnery projektu jsou například EARAZA (Euro-asijská asociace zoologických zahrad a akvárií), National Geographic Česká republika nebo Abc ; odborným garantem projektu se stala Akademie věd České republiky .

Na internetu i v rozhlasovém vysílání budeme o našich záměrech a průběhu jejich realizace podrobně informovat - ovšem až po tiskové konferenci, která se uskuteční ve čtvrtek 27. června od 10 hodin v Zooparku v Chomutově.

autor: Miroslav Bobek
Spustit audio