Norimberský proces

24. listopad 2013

V říjnu roku 1961 si svět připomínal 15. výročí od ukončení Norimberského procesu.

Tuto událost, ve které se dostalo spravedlivého potrestání nejtěžším nacistickým zločincům, připomněl Československý rozhlas dokumentárním pořadem, v němž byl proces s válečnými zločinci zrekapitulován, v němž také zazněl jediný zachovaný, bohužel velmi krátký úryvek reportáže, kterou z přelíčení, jež bylo zahájeno v listopadu 1945, vysílal redaktor pražského rozhlasu František Gel. Tento vzpomínkový pořad zazněl z vysílání Československého rozhlasu 24. listopadu 1961.

Nežli si poslechneme části tohoto pořadu, připomeňme si, kdo to byl František Gel. Vlastním jménem se jmenoval František Feigel. Od roku 1921 studoval práva na univerzitě v Brně a po vojenské službě i na UK v Praze. Studia ovšem nedokončil.

Od roku 1924 působil jako brněnský dopisovatel pražského čtrnáctideníku Soudní síň, v témže roce se stal redaktorem Lidových novin. V roce 1933 odešel do nakladatelství Melantrich.

V listopadu 1939 musel pro svůj židovský původ uprchnout ze země a nastoupil službu u 1. československé divize ve Francii jako vojenský zpravodaj. V roce 1945 se vrátil do vlasti a brzy nastoupil do Československého rozhlasu. Na to, jaké okolnosti ho do rozhlasu přivedly, sám vzpomínal v pořadu z roku 1964.

Spustit audio