„Naši“ cizinci

17. prosinec 2021

U příležitosti Mezinárodního dne migrantů (18. prosince) se zaposlouchejte do vybraných nahrávek z archivu Českého rozhlasu. Jak se proměňoval přístup československého a českého státu k cizincům, kteří na našem území nacházeli druhý nebo alespoň přechodný domov? Od konce 2. světové války po současnost se postoje Čechů značně proměnily. Pusťte si zvukové stopy vypovídající o tom, jak se náš vztah ke krajanům, migrantům i uprchlíkům v čase vyvinul.

autor: Tomáš Dufka