Národní kulturní památky

5. duben 2022

Tradice památkové péče v Čechách sahá až do 19. století, její podoby se ale v průběhu času proměňovaly. Účelem památkové ochrany je především zajistit péči o kulturní dědictví země. První národní kulturní památky byly vyhlášeny 30. března 1962. 

Stalo se jimi hned 33 objektů: od Pražského hradu po korunovační klenoty. Do dnešního dne má seznam národních kulturních památek 473 položek. Patří mezi ně jak památky, tak movité předměty, a to od pravěku po nedávné dějiny. Pojďte si některé z nich připomenout s archivem Českého rozhlasu (seriál najdete zde).

autor: mit

Související