Náboženská mapa Turecka

Z celkové rozlohy Turecka leží přibližně jedna dvaatřicetina v Evropě a zbytek v Asii. Přesto se tato země už po desetiletí snaží připodobnit západním poměrům a vstoupit do Evropské unie. Zda tam skutečně patří, to bude téma pořadu Zbožní a bezbožní – labyrintem Evropy s Biblí v ruce.